PTS bredbandskartläggning

Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning 2015 och läget i Västra Götaland

Post och Telestyrelsen (PTS) är tillsynsmyndighet för området elektronisk kommunikation i Sverige. PTS gör en bredbandskartläggning varje år. Kartläggningen för år 2015 visar att 69 procent av alla hushåll och 58 procent av alla företag i Sverige har tillgång till bredband om 100 Mbit/s. Kartläggningen det här året är inte helt jämförbar med den som gjordes förra året eftersom man då mätte andel av befolkningen som hade tillgång till bredband, medan man den här gången har mätt andel av hushållen istället. Det gör dock ingen stor skillnad, men värdena kan hoppa lite upp eller ner för enskilda kommuner.

För Västra Götaland har 66 procent av hushållen och 55 procent av företagen tillgång till 100 Mbit/s. Både det nationella och det regionala målet ligger på 90 procent, men dit är det ännu ingen kommun i Västra Götalands län som riktigt når. Den som ligger närmast är Göteborg med 89 procent. Därefter följer Partille med 80 procent, Mölndal 75 procent, Trollhättan 70 procent samt Lidköping och Kungälv, båda med 69 procent. Tre kommuner ligger fortfarande under 20 procent, jämfört med åtta kommuner för ett år sedan. Det är Bollebygd med 16 procent, Mellerud 18 procent och Gullspång på strax under 20 procent. De största ökningarna i länet har Lysekils och Tanums kommuner gjort med 25 procentenheter, följt av Strömstad 23, därefter Tranemo och Uddevalla med 22 procentenheter.

Går man ner till 30 Mbit/s är det många kommuner som når högt. Tre kommuner ligger till och med över 99 procent, Göteborg, Partille och Öckerö. Ingen av kommunerna ligger under 99 procent för 10 Mbit/s.


Vissa kommuner över genomsnittet

Studerar man fibertillgång totalt i Västra Götaland ligger kommunerna Göteborg, Lidköping, Mölndal och Partille över riksgenomsnittet. Tillgången till fiber totalt i VG-län har ökat från 23 procent år 2010 till 54 procent 2014, en ökning med 31 procentenheter. I Sverige är ökningen under samma tid 28 procentenheter.


Utbyggnad på landsbygden via kommersiella nätägare och fiberföreningar

Den största procentuella ökningen av tillgång till fiber har skett på landsbygden. I Sverige totalt har tillgången ökat från 5 till 21 procent mellan 2010 och 2015, motsvarande ökning i Västra Götalands län är från 5 till 26 procent. Västra Götalands län är därmed ännu bättre än riksgenomsnittet jämfört med tidigare år. Detta beror till stor del på fiberföreningarnas aktiviteter, men också på att flera kommuner har inlett mer eller mindre formella samarbeten med fibernätsägare. Dels finns de nationella aktörerna Skanova (Telias nätbolag) och IP Only (ägs av riskkapitalbolaget EQT), men även flera kommunala stadsnät har intensifierat utbyggnaden på landsbygden.


Statligt stöd till fiberföreningar via Landsbygdsprogrammet har blivit kraftigt försenat och de första fiberföreningarna att få stöd via det nya programmet fick sina besked först i april 2016. Vid det tillfället fanns över 150 fiberföreningar i kö till stödet. Förhoppningsvis kommer de flesta av dem att kunna få stöd, så det är troligt att andelen hushåll på landsbygden som har tillgång till fiber kommer att öka snabbt ytterligare i några år.


Mobilt bredband

Den sista juni 2015 fanns det enligt undersökningen ”Svensk telekommarknad” totalt 14,4 miljoner aktiva mobilabonnemang på samtals- och datatjänster i Sverige, alltså betydligt fler än antalet invånare. Drygt 5 miljoner av dessa använde tjänster i 4G-näten. Enligt bredbandskartläggningen finns det ingen kommun i Västra Götalands län som har mindre än 99 procents täckning med 4G-tjänster. Men det är en uppgift som räknar ihop alla mobiloperatörers täckning, så den gäller inte för en enskild abonnent. Den visar inte heller vilken surfhastighet abonnenten kan få ut. Yttäckningen i länet för 4G med hastigheten 30 Mbit/s ligger på låga 8 procent, medan motsvarande yttäckning för hushållen, dvs där folk bor, ligger på 73 procent. Det är också stor skillnad på olika telefonmodeller hur bra de är på att få kontakt med nätet och kvalitetsupplevelsen beror till stor del på om man befinner sig inomhus eller utomhus och om man håller telefonen mot huvudet eller inte. Även på mobilt bredband ligger Västra Götalands län därmed bra till, men de höga kapaciteterna på mobilt bredband finns ännu inte över länets yta.

Datakällor

Rapporterna finns att läsa på PTS hemsida;

  • PTS Bredbandskartläggning, PTS-ER-2016:10
  • PTS, Svensk telekommarknad, PTS-ER-2015:28
  • PTS, Mobiltäckning 2015, PTS-ER-2016:11

Tabellen från PTS bredbandskartläggning över bredbandstillgången för alla kommuner i Västra Götalands län finns tillgänglig till höger (xls).

Kartläggningen för hela Sverige finns tillgänglig på följande länk: http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Internet/2016/PTS-bredbandskartlaggning-2015---PTS-ER-201610/

Man kan se materialet på PTS framtagna bredbandskarta också. www.bredbandskartan.se. Vill man ha mer information kan man kontakta på hemsidan noterad kontaktperson.

Mått och mätkoncept

För att förstå siffrorna i tabellen är det bra att veta att något om mått och mätkoncept. Detta beskrivs här nedan.
Materialet i bredbandskartläggningen bygger på svar som samtliga operatörer på den svenska marknaden rapporterat in till PTS under oktober 2015.
Bredbandstillgång och mobiltäckning avseende hushållen baseras på att det finns personer folkbokförda på stadigvarande adress.
Vad gäller kartläggningen av mobiltäckning har man utgått ifrån användning utomhus, vid behov i kombination med en riktantenn. Därmed bör den mobila bredbandstäckningen ute hos hushållen i praktiken stämma ganska bra med vad kartläggningen visar. Kartläggningen av tillgång till fast bredband via mobilnäten baseras på samma uppgifter som har rapporterats in inom ramen för PTS ”Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät”.
Tillgången vid mobil användning av bredband (så kallat mobilt bredband) kartläggs inte. Ett exempel på mobil användning av bredband är att surfa med en telefon när man åker buss. En förvirrande omständighet är att bredband via mobilnäten (givet att det finns täckning) kan användas både som fast bredband (t.ex. när du surfar hemifrån) och som mobilt bredband (t.ex. när man åker buss). I kartläggningen avses dock alltså endast användningen av fast bredband – oavsett om det gäller bredband via mobilnäten eller bredband via andra typer av tekniker.
”Faktisk tillgång” till bredband betyder att man kan beställa en internettjänst "på kort tid och utan särskilda kostnader".  Att installera en mobilantenn på taket anses här inte vara en särskild kostnad men att behöva betala 15-25.000 kr i anslutningsavgift för att få i fiber in till huset anses vara  en särskild kostnad.
Med ”tillgång till bredband via fiber” menar man att fibern finns i huset (FTTH) eller i byggnaden (FTTB) vid flerfamiljshus. Fiber till trottoaren (FTTC) ingår dock inte.
100 Mbit/s definieras i bredbandskartläggningen som ett abonnemang som under förhållandevis gynnsamma omständigheter medger en överföringskapacitet nedströms på 100 Mbit/s och i bråd timme minst 50 Mbit/s. Samma begrepp och halvering gäller även för 30 Mbit/s.
Hastigheten under gynnsamma omständigheter antas motsvara den snabbaste enskilda mätningen för accesstekniken enligt bredbandskollen. Hastigheten i bråd timma antas motsvara den genomsnittliga hastigheten för det snabbaste abonnemanget som erbjuds via accesstekniken enligt bredbandskollen.
Hastigheterna bygger på statistik från www.bredbandskollen.se.  Drygt 40 000 mätningar görs per dygn i Bredbandskollen. 


Kontaktperson på Västra Götalandsregionen:
Eric Åkerlund
 
mobil:  070-536 63 06

 

 

uiqt|wBmzqk5ismzt}vlH%vozmoqwv5{mmzqk5ismzt}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m