Kartor och bilder till Västsvenska paketet

Här finns bilder och kartor som visar Västlänken, Partihallsförbindelsen och Marieholmstunneln. Dessa är de största delarna i Västsvenska paketet. Klicka på bilderna nedan för att se dem i större format.

Kartorna finns också samlade i den här pdf-filen.

 

Västlänken karta

Älvförbindelser i Göteborg

Partihallsförbindelsen och Marieholmstunneln

Västlänken

Västlänken är en planerad järnvägstunnel med stationer under centrala Göteborg.

 

Älvförbindelser

I satsningen ingår att man ska förbättra förbindelserna över Göta älv. Kartan visar de broar och tunnlar som finns idag, och vad som är planerat eller under utredning.

Partihallsförbindelsen och Marieholmstunneln

Kartan visar var Marieholmstunneln är planerad att gå under Göta älv. Tunneln ansluter till Partihallsförbindelsen, som ska förbinda E20, E45 och E6 i området Olskroken-Gamlestaden.

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m