Västsvenska infrastrukturpaketet

 

 

Bättre kollektivtrafik

- Fler bussar

- Tätare turer

-

Bättre förbindelser över älven

Marieholmstunneln

Göta Älvbron

 

Västlänken

- En tågtunnel under Göteborg

- Nya stationer...

- Lättare att pendla...

Trängselskatter

- Ett 40-tal betalstationer ska byggas runt Göteborg.

- Trängselskatterna är nödvändiga för att kunna finansiera den förbättrade infrastrukturen. 

   

 

 

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m