Digital agenda Västra Götaland

www.vgregion.se/digitalagenda

Digital Agenda

Smart region Västra Götaland

Enklare, öppnare, effektivare och hållbart

Den 3 november 2015 antog regionstyrelsen den regionala digitala agendan enligt nedan

Samordning av åtgärder på IT-området - Digital agenda införs i Västra Götaland

För att samordna åtgärder som behövs på IT-området införs nu en regional digital agenda för Västra Götalands län. Den digitala agendan, "Smart region Västra Götaland", handlar bland annat om säkerhet, infrastruktur, kompetensförsörjning, tillit, tillgänglighet, användbarhet, standarder, entreprenörskap och innovationer inom IT-området. Digitala agendor finns både på nationell och på europeisk nivå. För Västra Götaland handlar agendan om hur det digitala innehållet kan samordnas på bästa sätt mellan olika aktörer i länet.

Målen för ”Smart Region Västra Götaland” som utgår från strategin VG2020 är:

1. Enklare vardag för privatpersoner och företag

2. Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet

3. Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

För att uppnå målen finns en rad strategier och en handlingsplan. Arbetet kommer att ledas av Västra Götalandsregionen genom ett digitaliseringsråd.

Den digitala agendan har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter för Västra Götalandsregionen, länsstyrelsen, Västkom och kommunalförbund/Business Region Göteborg och beretts av Beredningen för hållbar utveckling.

Nyheter och aktiviteter

Relaterade länkar

Bredband och IT-infrastruktur i Västra Götaland

Regeringskansliets hemsida om Digital Agenda

Europeiska kommissionens hemsida för europas digitala agenda

Vad är den digitala agendan? Se en förklarande film!
Filmen har tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelserna i Örebro, Dalarnas, Västra Götalands, Blekinge samt Jönköpings län.


Digital agenda för Västra Götaland

"Smart Region Västra Götaland"

Handlingsplan

Bilaga 2, bakgrund


Linkedin

Nätverka, diskutera och tipsa om bra projekt och evenemang i gruppen på Linkedin för Digital Agenda Västra Götaland


Presentationer

Presentationer från mötet 27 september i Göteborg

Presentation som visades den andra april, 2012


Kontakt

Tore Johnsson
Samordnare för digital agenda i Västra Götaland
 
mobil:  070-602 20 90, tillfälligt 0739-524232

uiqt|wB|wzm5rwpv{{wvH%vozmoqwv5{m|wzm5rwpv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m