Digital agenda Västra Götaland

www.vgregion.se/digitalagenda

Lars Bäckström, Birgitta Losman, Henrik Hansson. Undertecknande avsiktsförklaring digital agenda.

Regionutvecklingsnämndens ordförande Birgitta Losman (MP) och landshövding Lars Bäckström undertecknar avsiktsförklaringen om digital agenda. Henrik Hansson, politiskt sakkunnig på Näringsdepartementet i bakgrunden.

Näringsdepartementet presenterade den 6 oktober 2011 rapporten "It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige". Agendan är en sammanhållen strategi som syftar till att Sveriges befintliga resurser ska utnyttjas bättre. Läs mer om bakgrunden till den digitala agendan.

Aktiviteter och aktuella projekt

uiqt|wB|wzm5rwpv{{wvHpqy5{m|wzm5rwpv{{wvHpqy5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m