Digital agenda Västra Götaland

www.vgregion.se/digitalagenda

Digital Agenda

Smart region Västra Götaland

Enklare, öppnare, effektivare och hållbart

Samordning av åtgärder på IT-området i Västra Götaland

Den digitala agendan, "Smart region Västra Götaland", finns i syfte att samordna åtgärder som behövs inom digitaliseringsområdet. Åtgärderna berör bland annat informationssäkerhet, bredband, kompetensförsörjning, tillit, tillgänglighet, användbarhet, standarder, entreprenörskap och innovationer inom digitalisering.

Digitala agendor finns både på nationell och på europeisk nivå. För Västra Götaland handlar agendan om hur det digitala innehållet kan samordnas på bästa sätt mellan olika aktörer i länet och med en målsättning om digitalisering i människans tjänst.

Nyheter och aktiviteter

Relaterade länkar

Bredband och IT-infrastruktur i Västra Götaland

Digital Agenda, regeringens hemsida

Europeiska kommissionens hemsida för europas digitala agenda

Vad är den digitala agendan? Se en förklarande film!
Filmen har tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelserna i Örebro, Dalarnas, Västra Götalands, Blekinge samt Jönköpings län.


Digital agenda för Västra Götaland

"Smart Region Västra Götaland"

Handlingsplan

Bilaga 2, bakgrund


Linkedin

Nätverka, diskutera och tipsa om bra projekt och evenemang i gruppen på Linkedin för Digital Agenda Västra Götaland


Kontakt

Tore Johnsson
Samordnare för digital agenda i Västra Götaland
 
mobil:  070-602 20 90

uiqt|wB|wzm5rwpv{{wvH%vozmoqwv5{m|wzm5rwpv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m