Arbetsgrupp digital agenda Västra Götaland (digitaliseringsrådet)

Den regionala samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen sker politiskt inom Beredningsgruppen för hållbar utveckling (BHU). Det är en strategisk utgångspunkt för förvaltningen av den digitala agendan.

För genomförandet finns en regional arbetsgrupp vid namn Digitaliseringsrådet. Denna grupp fungerar bland annat som en rådgivande och utredande funktion. Arbetsgruppen och dess styrgrupp kommer bland annat att föreslå hur man arbetar synkroniserat över länet på ett bra sätt med de områden och kraftsamlingar som ingår i den digiatala agendan. Gruppen ska även hantera nya inkomna idéer och vissa pågående projekt i länet.

Digitaliseringsrådet har ett löpande och nära samarbete med de som ansvarar för genomförandet av utvecklingsstrategin VG2020.

Digitaliseringsrådet, kommer att ha en finansiering ordnad från Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd för de informationsinsatser och aktiviteter som föreslås. Eventuella finansieringsåtaganden som krävs för kraftsamlingar ska diskuteras med styrgruppen i form av Beredningsgruppen för hållbar utveckling.

Medlemmar i digitaliseringsrådet

Tore Johnsson, VGR, samordnare för Digital Agenda Västra Götaland
Mail:  , tel: 070-602 20 90

Karl Fors, Västkom, Läns IT samordnare.
Mail:  , tel: 072-566 30 70

Joakim Svärdström, Boråsregionen, Regionutvecklingschef.
Mail:  , tel: 076-817 17 82

Siv Torstensson, FyrBoDals kommunalförbund.
Mail:  , tel: 073-335 85 21 

Johan Kjernald, Göteborgsregionen.
Mail:  , tel: 031-335 53 13

Maria Nilsson, Skaraborgs kommunalförbund.
Mail:  , tel: 070 - 683 08 78 

Erik Behm, Business Region Göteborg, Näringsliv IT.
Mail:  , tel: 031-367 61 55

Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan Skövde.
Mail:  , tel: 0500-44 83 28.

Representant från Länsstyrelsen (vakant) 

Kenny Stolpe, VGR, koncernstab kommunikation och externa relationer.
Mail:  , tel: 010-441 16 71 

Lars Lindsköld, VGR, eHälsa-enheten.
Mail:  , tel:070-540 65 20

Ante Baric, Göteborgs Stad, Digitaliseringsansvarig.
Mail:  , Tel: 072-855 36 21. 

Eric Åkerlund, VGR, regional bredbandskoordinator.
Mail: eric  , tel: 070-536 63 06

 


 Bemanningen av Digitaliseringsrådet kan bestå av representanter från:

  • Kommunerna
  • Västra Götalandsregionen
  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län
  • Kulturområdet
  • Miljöområdet
  • Kollektivtrafikområdet
  • Högskolor och universitet
  • Besöksnäring
  • Näringslivet
  • Branschorganisationer 
|wzm5rwpv{{wvH%vozmoqwv5{msizt5nwz{H%vi{|swu5{mrwisqu5{%vizl{|zwuHjwzi{zmoqwvmv5{m{q%v5|wz{|mv{{wvHn%yzjwlit5{mrwpiv5srmzvitlHozswu5{muizqi5vqt{{wvH{sizijwzo5{mmzqs5jmpuHj}{qvm{{zmoqwv5{mzw{m4upizqm5iptnmtl|Hpq{5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{mtiz{5tqvl{swtlH%vozmoqwv5{miv|m5jizqkH{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{mismzt}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m