Arbetsgrupp, dokumentation och möten - Västra Götaland

Minnesanteckningar, presentationer, med mera från arbetsgruppen för Digital agenda i Västra Götaland.

Mötet 25 april, 2013

Anteckningar/arbetsdokument från 25 april, 2013

 

4 april, 2012

Presentation från april, 2012

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m