Fakta om infrastruktur och kommunikationer

Lite fakta om infrastruktur och kommunikationer i Västra Götaland.

Västra Götaland har varit ett centrum för handel i tusentals år. Hälften av Sveriges export passerar genom Göteborgs hamn och godset måste fram i rätt tid och i bra skick. Människor måste också kunna resa snabbt, säkert och så miljövänligt som möjligt.

Västra Götalandsregionen deltar i planeringen av infrastruktur och kollektivtrafik. En viktig del i arbetet går ut på att tillsammans med kommunerna ta fram underlag som pekar ut de satsningar på vägar och järnvägar som är viktigast, för att sedan påverka regering, riksdag och statliga verk att öka satsningarna i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen bidrar också med pengar för att strategiskt viktiga utbyggnader av vägar ska kunna påbörjas tidigare än vad som planerats från nationellt håll.

Satsar på att fler ska åka kollektivt

Västra Götalandsregionen äger tillsammans med kommunerna Västtrafik AB, som med bussar, spårvagnar, tåg och båtar ansvarar för kollektivtrafiken. Det kollektiva resandet i Västra Götaland ökar stadigt. Men om Västra Götalands utveckling ska vara långsiktigt hållbar måste andelen som reser kollektivt öka ännu mer. Det ställer krav på en kollektivtrafik som är effektiv, säker, prisvärd, miljövänlig och anpassad för alla.

Bredband byggs ut för att nå fler hushåll

Idag har i stort sett alla hushåll i Västra Götaland tillgång till bredbandsuppkoppling. Västra Götalandsregionens och kommunerna har satsat på ett kapacitetsstarkt bredbandsnät som binder ihop alla huvudorter i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen har förmedlat pengar från staten och har i vissa fall bidragit med ytterligare finansiering. Nätet byggs ut fortlöpande för att nå fler hushåll och klara ökade behov.

Bredband stärker Västra Götalands konkurrenskraft genom att ge möjlighet till ökat företagande, bättre service och personlig utveckling. Det ökar också möjligheterna att arbeta på distans, vilket kan bidra till minskat resande.

 

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m