Internationellt samarbete runt infrastruktur

Sidan kommer att arkiveras 2017-02-21 om sidan inte uppdateras.

Bro och båt

Våra möjligheter att resa och transportera påverkas i hög grad av hur trafiksystemen utformas i omgivande regioner och länder inklusive inom Europeiska Unionen. Västra Götlandsregionen samarbetar om trafikfrågor bland annat kring Nordsjön, Göteborg – Oslo (GO-samarbetet) och den så kallade Skandinaviska Arenan.

Nordsjökommisssionen är ett samarbete mellan regioner. Det syftar till att skapa bättre förutsättningar för säkra, hållbara och effektiva transporter runt Nordsjön.

Väg- och järnvägsförbindelser mellan Köpenhamn, Göteborg och Oslo

GO-samarbetet handlar bland annat om att tillsammans utveckla ett högkvalitativt väg- och järnvägssystem mellan Göteborg och Oslo.

Skandinaviska Arenan sträcker sig från Osloområdet ner till och med Köpenhamnsregionen. Detta är ett nybildat samarbete med fokus bland annat på ”missing links” för väg och järnväg inklusive den så kallade Femarn Baelt-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland.

 

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m