Kollektivtrafik i Västra Götaland

TågVästtrafik, Älvsnabben Göteborg

Kollektivtrafiken i Västra Götaland ska bidra till den regionala utvecklingen genom att förbättra tillgängligheten till främst arbete och utbildning. Västtrafik AB ägs av Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.

Särskilt viktigt, när det gäller utvecklingen av kollektivtrafiken, är att skapa bättre resmöjligheter över längre avstånd. Målet är att det ska gå snabbt att resa kollektivt och det ska vara en god turtäthet. Det ska helt enkelt finnas minst lika många fördelar med att åka kollektivt som att ta bilen.

Några fakta om kollektivtrafiken

En vanlig vardag görs nästan 750 000 kollektivresor med tåg, spårvagn, buss och båt i Västra Götaland.  Totalt körs ungefär 38 000 mil per dag i kollektivtrafiken, fördelat på 900 linjer och 26 000 fordon. 

Representanter för Västra Götalandsregionen och kommunerna diskuterar löpande kollektivtrafikens utveckling. Utvecklingen av resevanor och ekonomi följs upp tillsammans med ledningen för Västtrafik AB. Planeringen av trafikutbudet sker i samverkan mellan Västtrafik, kommunerna och Västra Götalandsregionen.

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m