Nyheter om infrastruktur och kommunikationer

Nyheter

 • Därför är Västlänken nödvändig för regionen

  16 januari 2017

  Västlänken är ett projekt som fortsätter att engagera. Det som tyvärr inte kommer fram i debatten så ofta är vilken nytta Västlänken bidrar med för den framtida kollektivtrafiken i Göteborg och i......

 • Regional kraftsamling kring de regionala järnvägarnas framtid

  17 november 2016

  Idag, 17 november, bjuder politiker från Västra Götalandsregionen in samtliga Sveriges län till en träff i Stockholm om de regionala järnvägarnas framtid. Skicket på dessa järnvägar blir allt sämre......

 • Stoppa inte vår tids stora samhällsbygge!

  10 november 2016

  Kapacitetsbrist och bristande underhåll ställer till problem för järnvägen. Genom att bygga en ny snabb stambana kan vi bygga järnvägen stark för framtiden – i stället för att få samma problem igen......

 • Byggstart Sverige – 11 röster om framtidens stambana

  09 november 2016

  Framträdande aktörer från näringsliv, forskning och politik släpper rapport om vinsterna med ny stambana för höghastighetståg i Sverige. Bland skribenterna finns EU:s Pat Cox, IKEA:s Michael......

 • Gemensam godstransportstrategi för bättre miljö och konkurrenskraft

  27 september 2016

  Idag beslutade regionstyrelsen om att anta en regional godstransportstrategi för Västra Götaland. Strategin som är den första i sitt slag i Sverige syftar till att bidra till bättre miljö,......

 • Stoppa nedmonteringen av regionala järnvägar

  14 september 2016

  Allt fler väljer att resa med tåg. Det har skett en kraftig resandeökning på nästan alla regionala järnvägsstråk. Samtidigt har de statliga medlen till underhåll minskat under ett antal år. I den......

 • Följ med Västsvenska paketet till framtiden på Kulturkalaset

  11 augusti 2016

  Den 16-21 augusti finns Västsvenska paketet på plats vid Stora Teaterns parkering intill Avenyn. Här kan du lyssna på föredrag och träffa de olika projekten. Du är också välkommen in i vår......

 • Film Byggstart Sverige

  04 juli 2016

  Varför behövs en ny stambana? Vilka utmaningar finns? Vad händer om vi inte bygger? Här presenteras hur en ny stambana påverkar Västra Götaland och hela landet. Länk till artikel om filmen på......

 • Nu tar även Borås plats på tåget

  17 juni 2016

  Idag var det Borås tur att skaka hand med Sverigeförhandlingen i ett avtal om bostadsbyggande och medfinansiering av den nya höghastighetsjärnvägen. Ulf Ohlsson, kommunstyrelsens ordförande i Borås......

 • Härryda först ut att skaka hand

  14 juni 2016

  Härryda kommun blev idag först ut av våra västsvenska kommuner att skaka hand med Sverigeförhandlingen i ett avtal om bostadsbyggande och medfinansiering av den nya höghastighetsjärnvägen. Handslag......

 • Bred uppslutning - många redo för Byggstart

  08 juni 2016

  Tisdag 7 juni 2016 arrangerade Västra Götalandsregionen en välbesökt konferens om de nya stambanorna för höghastighetståg tillsammans med Region Skåne och Region Jönköpings län och ett 20-tal andra......

 • Debattartikel: Fler måste få nytta av järnvägssatsningen

  02 juni 2016

  Höga hastigheter måste kompletteras med utbyggda förutsättningar för regional pendling skriver den politsika ledningen i Västra Götalandsregionen

 • Ny folder Sverigeförhandlingen och Götalandsbanan

  17 maj 2016

  Västsverige växer och många vill flytta hit. För att fler ska kunna leva ett gott liv här krävs fler bostäder och att det blir enklare att resa i vardagen. Västra Götalandsregionen och kommunerna......

 • Konferens 7 juni: Byggstart Sverige. Framtidens stambanor binder samman Sverige.

  27 april 2016

  Alla är överens om att Sverige behöver rustas för framtiden. Frågan är bara hur det ska ske. När det gäller höghastighetsbanan har allt fler börjat tala om kostnader, men få tar upp priset för att låt...

 • Höghastighetsbana bra men inte tillräckligt

  04 april 2016

  Idag, måndag den 4 april, kommer företrädare från Västra Götalandsregionen, Swedavia och kommunerna i stråket längs Götalandsbanan träffa statens företrädare i Sverigeförhandlingen. Västra......

 • Nyfiken på Västsvenska paketet? Välkommen på informationsmöte

  11 april 2016

  På informationsmötet den 14 april kommer vi att ge en helhetsbild av Västsvenska paketet 2016 och presentera två pågående projekt. Marieholmsförbindelsen som är det första stora megaprojektet i......

 • Snabb fiberutbyggnad i Västra Götaland men en bit kvar

  18 mars 2016

  Västra Götaland är ett av de län som har ökat bredbandstillgången snabbast under det gångna året. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning för 2015. Göteborg har störst andel......

 • Förhandlingarna fortsätter kring höghastighetsjärnväg

  14 mars 2016

  Måndag 14 mars 2016 fortsätter Västra Götalandsregionen de redan påbörjade samtalen kring höghastighetsjärnvägen med Sverigeförhandlingen. Viktiga frågor som förs fram är att en höghastighetsjärnvä......

 • Västra Götalandsregionen välkomnar höghastighetsbana – men det behövs fler spår snabbt

  01 mars 2016

  I mitten av mars ska Västra Götalandsregionen och kommunerna längs stråket komma med ett motbud i den så kallade Sverigeförhandlingen. Regionens och kommunernas politiker är nu eniga om att föra en......

 • Förhandlingsstart 8 februari för bättre kollektivtrafik i storstäderna

  04 februari 2016

  Den 1 februari startade Sverigeförhandlingen som handlar om höghastighetsjärnväg mellan Sveriges tre största städer, hållbart resande och fler bostäder. Nu fortsätter förhandlingarna med Sveriges......

 • Nu startar Sverigeförhandlingen

  29 januari 2016

  I början av februari startar den så kallade Sverigeförhandlingen om vilka åtgärder som ska förverkliga visionen om höghastighetsjärnväg mellan Sveriges tre största städer, hållbart resande och fler......

 • Västra Götalandsregionen på Transportforum 2016

  12 januari 2016

  Den 12–13 januari 2016 är det dags för Transportforum, Nordens största årliga konferens för transportsektorn i Linköping. Här samlas hela transportsektorn för kunskapsutbyte och kontaktskapande und......

 • Möt Västsvenska paketet på Göteborgs C i jul

  30 november 2015

  En adventskalender i storformat. Så vill Västsvenska paketet informera alla som passerar Göteborgs centralstation i juletid med början på tisdag 1 december. Det lackar mot jul och då passar......

 • Sverigeförhandling som skapar regionala möjligheter

  30 september 2015

  Västra Götalands befolkning växer och resandet ökar, regionen närmar sig taket för vad kollektivtrafiken klarar av. Västra Götalandsregionen (VGR) är en av tre storstadsregioner som ingår i den så......

 • Bygg bort gränshindren mellan Sverige och Norge nu

  31 augusti 2015

  Politiska företrädare för Göteborg-Osloregionen är beredda att tillsammans leda arbetet regionalt med gränsöverskridande planering och uppmuntrar beslutsfattare på de nationella arenorna att göra......

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m