Beslut om ungefärlig sträckning för snabbjärnväg mellan Borås och Linköping

Någon gång mellan 2025 och 2030 planeras en ny snabbjärnväg vara klar mellan Stockholm och Göteborg. En viktig del av järnvägen för Västra Götalands del är sträckan Borås- Linköping. I veckan har Banverket avslutat en förstudie för den sträckan och bestämt inom vilket geografiskt område, en så kallad korridor, som järnvägen ska gå. Exakt var järnvägsspåret ska dras ska Banverket nu utreda vidare.

- Vi ser nu möjligheten att bygga ut Västlänken i Göteborg inom ramen för Västsvenska infrastrukturpaketet och det blir då naturligt att snarast gå vidare med en utbyggnad som möjliggör utökad tågtrafik mellan Göteborg och Borås, säger Rolf Thor, chef för infrastruktur och kollektivtrafik på Västra Götalandsregionen.

Två timmars restid mellan Göteborg och Stockholm

Västra Götalandsregionen har bidragit aktivt i arbetet med förstudien, och kommer att fortsätta samarbeta med Banverket under den fortsatta utredningen.

- Vi har haft ett bra samarbete med både Banverket och övriga berörda regioner om förstudien. Borås och Ulricehamns kommuner har bidragit med fördjupade studier om hur Götalandsbanan ska kunna passera genom städerna.  Det är bra att förstudien nu är avslutad och att planeringen kan fortsätta med nästa steg för avsnittet mellan Borås och Linköping, säger Rolf Thor.

Genom den planerade snabbjärnvägen, Götalandsbanan, skulle restiden mellan Stockholm och Göteborg bli två timmar utan stopp eller 2 timmar och 15 minuter med ett eller två stopp. Borås och Linköping väntas bli två orter där tåget ska stanna. Restiden mellan Göteborg och Borås skulle bli ca 30 minuter med den nya järnvägen.

Banverket har också avslutat en förstudie för området mellan Almedal och Mölnlycke.

Fakta Götalandsbanan

Götalandsbanan är en ny dubbelspårig järnväg för höghastighetståg som planeras mellan Stockholm och Göteborg,via Linköping, Jönköping och Borås. Nu pågår utredningar för olika delsträckor, varav Linköping-Borås är en. Om regeringen bestämmer att Götalandsbanan ska byggas, beräknas den kunna vara klar tidigast mellan 2025 och 2030.

Läs mer:

Karta över de planerade "korridorerna" (1 Mb)

www.banverket.se/gotalandsbanan

Banverkets hemsida om delprojektet med sträckan Borås-Linköping

Banverkets hemsida om sträckan Almedal-Mölnlycke

Västsvenska infrastrukturpaketet

Banverkets sida om Västlänken

www.vastrastambanan.se

 

 

 

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m