Aktuella program och satsningar inom infrastruktur, IT och kollektivtrafik

Här listas de större aktuella program, projekt och satsningar inom infrastruktur, IT och kollektivtrafik och som finansieras helt eller delvis av regionutvecklingsnämnden.

Aktuella program och satsningar

 • 10 mil logotype

  10 mil ny gång- cykelväg i Västra Götaland

  10 mil ny gång- och cykelväg ska byggas i Västra Götaland. Syftet med projektet är att öka möjligheten att pendla till skolan eller arbetet med cykel och att öka antalet anslutningar till kollektivtrafik.

 • Digital agenda logo

  Digital Agenda

  Den digitala agendan är ett komplement till pågående insatser. Den har syftet att samordna åtgärder på it-området. Västra Götalandsregionen arbetar tillsammans med andra offentliga aktörer och näringslivet för att förverkliga den digitala agendan.

 • Miniatyr Dryport-logo

  Dryport

  Dryport är ett projekt inom Interreg North Sea som syftar till att fler frakttransporter ska gå via tåg och kanaler och insjöar istället för via vägar. Både offentliga organisationer och privata företag deltar i projektet.

 • Godstransporter

  Foto: Göran Assner/VIEW Västra Götaland är Nordens främsta transportregion och en motor för svensk ekonomi.  Investeringar i en hållbar och säker infrastruktur har avgörande betydelse för näringslivets utveckling såväl i regionen som i landet som helhe......

 • Regionala banor

  I den nuvarande nationella infrastrukturplanen finns inte pengar avsatta till de regionala järnvägarna i Västra Götaland. Det är oroande. Västra Götalands regionen och kommunerna vill utveckla – inte avveckla järnvägen. Underhåll och investeringar för ......

 • Scandinavian 8 Million City

  Projektet Scandinavian 8 Million City handlar om att bygga en ny, modernare och snabbare järnvägsförbindelse på sträckan Oslo-Göteborg-Köpenhamn.

 • Strategi för ökad cykling i Västra Götaland

  Intresset för cykling har ökat markant. Detta märks bland annat genom att det blir trängre på cykelbanorna i tätorterna och att kommunerna påvisar ett stort behov av fler cykelvägar och åtgärder som ska göra det säkrare att cykla.  Detta är första gång......

 • Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

  Västra Götalandsregionen har sedan länge arbetat för en utbyggnad av E20. Tillsammans med kommunerna vill vi nu medfinansiera en högre standard på de fem sträckor som ännu inte är utbyggda.

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m