10 mil ny gång- cykelväg i Västra Götaland

2012-08-16

www.vgregion.se/10mil

logotype

10 mil ny gång- och cykelväg ska byggas i Västra Götaland. Syftet med projektet är att öka möjligheten att pendla till skolan eller arbetet med cykel och att öka antalet anslutningar till kollektivtrafik.

Västra Götalandsregionen gör tillsammans med Trafikverket och kommunerna i Västra Götaland en särskild satsning på gång- och cykelvägar.

Projektet drivs av Trafikverkets enhet Investering, men i några delprojekt kommer kommunerna själva att genomföra byggandet.

Satsningen är en del av den antagna regionala infrastrukturplanen för 2010-2021 för Västra Götaland.

Läs mer: www.trafikverket.se/10mil

 

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m