Scandinavian 8 Million City

8 Million City

Projektet Scandinavian 8 Million City handlar om att bygga en ny, modernare och snabbare järnvägsförbindelse på sträckan Oslo - Göteborg - Malmö/Köpenhamn.

Åtta av Skandinaviens 19,3 miljoner invånare bor inom den geografiska korridoren Oslo - Göteborg - Malmö/Köpenhamn. Det är viktigt att stärka samarbetet inom korridoren på en rad områden för att göra regionen mer konkurrenskraftig på den globala arenan. Förbättrad infrastruktur är ryggraden i projektet, men det syftar också till att skapa nya arenor för samarbeten inom till exempel näringsliv, utbildning, kultur med mera.

Tidsplan

The Scandinavian 8 Million City är ett treårigt EU-projekt inom Interreg IV A Öresund-Kattegatt-Skagerak.

Startdatum: 2011-11-01
Slutdatum: 2014-10-31

Medverkande parter i projektet

Oslo kommune, Region Skåne, Region Hovedstaden, Akershus Fylkeskommune, Business Region Göteborg, Östfold Fylkeskommune, Region Halland, Helsingborgs Stad, Malmö Stad, Trafikverket,  Statens Vegvesen, Göteborg Stad, Västra Götalandsregionen, Köpenhamns kommune.

Lead partner: Business Region Göteborg AB

Mer information

Läs mer på projektets hemsida: www.8millioncity.com

Projektet finansieras till 50 procent av Interreg IV A Öresund Kattegat Skagerrak-programmet.

 Interreg

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m