Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen är en nationell satsning på höghastighetståg mellan Sveriges storstäder kombinerat med en satsning på fler bostäder. För Västra Götalands del innebär detta goda möjligheter att både förbättra tillgängligheten och att få igång nödvändigt bostadsbyggande.
Sverigeförhandlingen är i full gång och Västra Götalandsregionen har en samordnande roll för arbetet i Västra Götaland. Framöver kommer kommuner och myndigheter att arbeta med underlag till Sverigeförhandlingen, med målet att nå största möjliga samhällsnytta – i både Västsverige och hela Sverige!

Aktuellt

Kontakt

Max Falk
Samordnare infrastruktur
 
070-470 05 88

Camilla Lundén
Kommunikatör
 
076-941 44 39

uiqt|wBui%x5nitsH%vozmoqwv5{mui%x5nitsH%vozmoqwv5{muiqt|wBkiuqtti5t}vlmvH%vozmoqwv5{mkiuqtti5t}vlmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m