Transportinfrastruktur i Västra Götaland

www.vgregion.se/transportinfrastruktur 

Förbättringar av infrastrukturen för transporter i Västra Götaland 

Byggnation av dubbelspår, Bohus

Investeringarna i Västra Götalands transportinfrastruktur syftar ytterst till att främja tillväxten. Många intressenter är berörda. Västra Götalandsregionen och kommuner samverkar beträffande strategiska insatser och prioriteringar.

Satsningarna på infrastrukturutbyggnaden i Västra Götaland behöver trefaldigas. Det akuta investeringsbehovet uppgår till ungefär 50 miljarder. Några viktiga målsättningar är följande:

  • Att förbättra och effektivisera godstransporter på väg och järnväg till och från hela Skandinavien via Göteborgs hamn.
  • Snabba resmöjligheter via Landvetter flygplats.
  • Högklassiga förbindelser på väg och järnväg till Oslo, Köpenhamn och Stockholm.

Genom att infrastrukturen förbättras så blir det också möjligt för människor att nå fler arbetsplatser och högskoleorter.

 Aktuellt

 

Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2014–2025

Regional infrastrukturplan 2014-2025

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av regional plan för transportinfrastrukturen 2014–2025

Regional infrastrukturplan 2014-2025, Miljökonsekvensbeskrivning

   

 

 

 

Kontakt

Christian Bergman
Projektledare för revidering av regional infrastrukturplan
 
telefon 010-44 11 677

Georgia Larsson
Biträdande projektledare för revidering av regional infrastrukturplan
 
Tel: 010-44 11 632

 

uiqt|wBkpzq{|qiv5jmzouivH%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5jmzouivH%vozmoqwv5{muiqt|wBomwzoqi5tiz{{wvH%vozmoqwv5{momwzoqi5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m