Bakgrundsmaterial och remisshandlingar till förslag 2014-2025

Sidan kommer att arkiveras 2017-02-21 om sidan inte uppdateras.

Antagen version av regional plan 2014 - 2025

Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2014–2025

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2014-2025

Planen för perioden 2014-2025 antogs i regionfullmäktige den 10 juni 2014. 

 

Förslag till regional plan 2014-2025

Förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2014-2025

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av infrastrukturplan för Västra Götaland 2014-2025

 

Relaterat material

Faktablad, kollektivtrafikåtgärder

Trafikverkets sida med beslutsunderlag för objekt i Region Väst. Under rubriken "3 Investering" finns till exempel objektsbeskrivningar och samlade effektbedömningar  för regionala vägåtgärder.

Trafikverkets förslag till nationell plan för 2014-2025

PM från Trafikverkets om reviderade objektkostnader

Beskrivning av arbetet med revideringsprocessen och BHUs ställningstaganden fram till remissutskicket

 

Remisshandlingar till revidering av infrastrukturplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025

 

Kungörelse från 10 juni, 2013: "Förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland
2014–2025 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning"

Förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland
2014–2025 (Remissversion 2013-06-10)

MKB, Miljökonsekvensbeskrivning (Remissversion 2013-06-10)

MKB, Bilaga, PM GAP-analys landskap

MKB, Bilaga Uppföljning Partihallsförbindelsen

Remisskappa, kommunalförbunden

Remisskappa, övriga

Rapport - Alternativ användning av investeringar i regional plan, GAP-analys

PM - Alternativ användning av investeringar i regional plan, GAP-analys

Sändlista regional infrastrukturplan 

Remissvar/yttranden

Inkomna remissvar

 

 

Kontakt

Christian Bergman
Projektledare för revidering av regional infrastrukturplan
 
telefon 010-44 11 677

Georgia Larsson
Biträdande projektledare för revidering av regional infrastrukturplan
 
Tel: 010-44 11 632 

uiqt|wBkpzq{|qiv5jmzouivH%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5jmzouivH%vozmoqwv5{muiqt|wBomwzoqi5tiz{{wvH%vozmoqwv5{momwzoqi5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m