- Remissvar

Inkomna remisssvar till revidering av infrastrukturplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025:

 

Kommuner

Remissvar Bollebygds kommun.pdf

Remissvar Borås stad.pdf

Remissvar Herrljunga kommun.pdf

Remissvar Härryda kommun.pdf

Remissvar Lerums kommun.pdf

Remissvar Trollhättans stad.pdf

Remissvar Uddevalla kommun.pdf

Remissvar Partille kommun.pdf

  

Länsstyrelser, kommunalförbund och regioner

Remissvar Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.pdf

Remissvar Fyrbodals kommunalförbund.pdf

Yttrande från GR (Göteborgsregionens kommunalförbund).pdf

Remissvar Länsstyrelsen Hallans län.pdf

Remissvar Länsstyrelsen i Jönköpings län.pdf

Remissvar Länsstyrelsen Värmland.pdf

Remissvar Länsstyrelsen Västra Götalands län.pdf

Remissvar Region Halland.pdf

Remissvar Region Värmland.pdf

Remissvar Regionförbundet Örebro.pdf

Remissvar Skaraborgs kommunalförbund.pdf

Övriga

Remissvar Cykelfrämjandet Vänersborg_Trollhättankretsen.pdf

Remissvar Företagarna Västra Götaland.pdf

Remissvar Göteborgs Hamn AB.pdf

Remissvar Jernhusen.pdf

Remissvar Kollektivtrafiknämnden.pdf

Remissvar Lantbrukarnas Riksförbund Västra Götaland.pdf

Remissvar m c kd fp.pdf

Remissvar Martin Carlson.pdf

Remissvar Miljönämnden.pdf

Remissvar Motornännen.pdf

Remissvar Naturskyddsföreningen i Kungälv.pdf

Remissvar Naturvårdsverket.pdf

Remissvar NTF Skaraborg.pdf

Remissvar Projekt Norge - Vänerlänken.pdf

Remissvar Riksförbundet Enskilda Vägar.pdf

Remissvar Riksförbundet Enskilda Vägar.pdf

Remissvar Sjöfartsverket.pdf

Remissvar Svenska Kraftnät.pdf

Remissvar Trafikverket.pdf

Remissvar från  Ulf Clark (pdf)

Remissvar Wallhamn AB.pdf

  

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m