Stråkstudier i Västra Götaland

Karta över stråkstudierPå uppdrag av beredningsgruppen för regional utveckling (BRU) har vi regionutvecklingsekretariatet tillsammans med kommunalförbunden, Vägverket och Västtrafik, arbetat fram nio så kallade stråkstudier.

Syftet med arbetet är att skapa ett gemensamt kunskapsunderlag om regionala vägstråk. Genom att analysera sammanhängande stråk och söka efter åtgärder som ger god effekt utifrån stråkets funktionella behov, kan nyttan av en investering bli större än den av enstaka punktinsatser. Stråken som studerats har valts ut av kommunalförbunden.

Nedan kan du ladda ner stråkstudierna i pdf-format  

Dokument som gäller för samtliga stråk

Priostråk, arbetstillfällen, 2008

Priostråk, boende, 2008

Översiktskarta kollektivtrafikåtgärder

Översiktskarta vägåtgärder

LA-Regioner och befolkningsstatistik, Västra Götaland, 2008

 


 

Stråk 1: Uddevalla-Bengtsfors-Årjäng-Arvika

Stråkstudie 1: Uddevalla-Bengtsfors-Årjäng-Arvika

Karta stråk1: Uddevalla-Arvika, ADT fordon

Karta stråk 1: Uddevalla-Arvika, ADT lastbil

Karta stråk 1: Uddevalla-Arvika, driftklass (vinterväghållning)

Karta stråk 1: Uddevalla-Arvika, hastighet

Karta stråk1: Uddevalla-Arvika, olyckor

Karta stråk 1: Uddevalla-Arvika, vägbredd

Stråk 1: Arbetstillfällen

Stråk 1: Boende

Stråk 1: Faktaunderlag, uppdaterat 8 oktober 2010

Stråkanalys 1, PM oktober 2010

 


 

Stråk 2: Strömstad-Bengtsfors-Åmål-Karlstad

Åtgärdsplan – Stråk 2 Strömstad – Bengtsfors – Åmål – Karlstad

Stråkstudie 2: Strömstad-Bengtsfors-Åmål-Karlstad

Stråk 2: VGR stråkstudier, introduktion

Presentationer vid workshop nr 1, 12 december 2014:

Inbjudan till workshop, stråk 2, Fyrbodal, workshop 1, 12 december

Presentation: SWECO, funktion, potential och brister, stråk2

Presentation: Trafikverket , stråk 2

Utredningsdokument, rapporter och kartor till stråk 2

Stråk 2: Åtgärder

Stråk 2: Skyltad hastighet, ATK

Stråk 2: Svåra olyckor, med diagram

Stråk 2: ÅDT, fordon

Stråk 2: ÅDT, lastbilar

Uppdatateringar inför workshop 2, stråk 2 

 


 

Stråk 3: Tidaholm-Falköping-Vårgårda-Göteborg

Stråkstudie 3: Tidaholm-Falköping-Vårgårda-Göteborg

Karta stråk 3 Tidaholm-Göteborg, driftklass (vinterväghållning)

Karta stråk 3 Tidaholm-Göteborg, fordon

Karta stråk 3 Tidaholm-Göteborg, hastighet

Karta stråk 3 Tidaholm-Göteborg, lastbil

Karta stråk 3 Tidaholm-Göteborg, olyckor

Karta stråk 3 Tidaholm-Göteborg, regional plan

Karta stråk 3 Tidaholm-Göteborg, vägbredd

Karta stråk 3: Arbetstillfällen

Karta stråk 3: Boende

Stråk 3: Faktaunderlag, uppdaterat 8 oktober 2010

Stråkanalys 3, PM oktober 2010

 


 

Stråk 4: Trollhättan-Falköping-Jönköping

Stråkstudie 4: Trollhättan-Falköping-Jönköping

Karta stråk 4 Trollhättan-Jönkoping, driftklass (vinterväghållning)

Karta stråk 4 Trollhättan-Jönkoping, fordon

Karta stråk 4 Trollhättan-Jönkoping, hastighet

Karta stråk 4 Trollhättan-Jönkoping, lastbil

Karta stråk 4 Trollhättan-Jönkoping, olyckor

Karta stråk 4 Trollhättan-Jönkoping, vägbredd

Karta stråk 4: Arbetstillfällen

Karta stråk 4: Boende

Stråk4: Faktaunderlag, uppdaterat 8 oktober 2010

Stråkanalys 4, PM oktober 2010

 


 

Stråk 5: Lysekil-Asersund

Stråkstudie 5: Lysekil-Uddevalla-Trollhättan-Lidköping-Skövde-Karlsborg

Karta stråk 5 Lysekil-Asersund, lastbil

Karta stråk 5 Lysekil-Asersund, olyckor

Karta stråk 5 Lysekil-Askersund, driftklass (vinterväghållning)

Karta stråk 5 Lysekil-Askersund, fordon

Karta stråk 5 Lysekil-Askersund, hastighet

Karta stråk 5 Lysekil-Askersund, regional plan

Karta stråk 5 Lysekil-Askersund, vägbredd

Karta stråk 5: Arbetstillfällen

Karta stråk 5: Boende

Stråk 5: Faktaunderlag, uppdaterat 8 oktober 2010

Stråkanalys 5, PM oktober 2010

Kommunfakta Askersund. Publicerad oktober 2010 (excelfil)

 


 

Stråk 6: Mark(Skene)-Göteborg

Stråkstudie 6: Mark(Skene)-Göteborg

Inbjudan, Stråk 6, Boråsregionen, workshop 1, 11 december 2014

Presentationer vid workshop nr 1, 11 december 2014:

Stråk 6: Boråsregionen

Stråk 6: SWECO, funktion, potential och brister

Stråk 6: Trafikverket, regional infrastrukturplan, presntation

Stråk 6: VGR, introduktion, workshop, december 2014

Underlag, kartor och bakgrundsmaterial vid workshop 1, december 2014:

Stråk 6: ÅDT fordon

Stråk 6: Åtgärder, Trafikverket

Stråk 6: Skyltad hastighet, ATK

Stråk 6: Svåra olyckor, diagram

Stråk 6: ÅDT, lastbilar

Stråk 6: Uppdateringar inför Workshop 1

 


 

Stråk 7: Varberg-Mark-Borås

Stråkstudie 7: Varberg-Mark-Borås

 


 

Stråk 8: Kungsbacka-Göteborg-Alingsås (Sollebrunn)

Stråkstudie 8: Kungsbacka-Göteborg-Alingsås (Sollebrunn)

 


 

Stråk 9: Borås-Alingsås-Trollhättan

Stråkstudie 9: Borås-Alingsås-Trollhättan

 

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m