Externa relationer

RöstningCPMR

Foto: Sergio Joselovsky

Omvärldens roll och vikten av att arbeta externt genom påverkan, profilering, omvärldsbevakning och samarbete blir allt viktigare. Därför är Västra Götalandsregionen en organisation som är öppen mot omvärlden.

Enheten externa relationer driver och samordnar Västra Götalandsregionens strategiska externa arbete, alltså det arbete som sker på nationell, europeisk och internationell nivå. Vårt uppdrag är att främja Västra Götalandsregionens och Västra Götalands synlighet i externa sammanhang utifrån våra prioriterade frågor. 

Nyheter och aktuellt

 • Informationsmöte om EU:s investeringsplan

  23 mars 2017

  Informationsmöte och möjlighet att diskutera projektidéer den 25 april. Sedan den globala ekonomi- och finanskrisen har investeringstakten i EU varit låg. Samordnade insatser på EU-nivå krävs för a......

 • Samtal Europa - Tema transportpolitik

  08 mars 2017

  Den 24 februari arrangerades återigen frukostseminariet Samtal Europa av Västra Götalandsregionen i Göteborg. Temat på seminariet var ”Delaktighet i EU – fokus transportpolitik”. Inbjudna att......

 • Sammanhållningspolitiken - Vad är det?

  08 mars 2017

  Sammanhållningspolitiken är ett annat namn för EU:s regional politik. Den ska främja den ekonomiska tillväxten och höja livskvaliteten genom strategiska investeringar i Europas medlemsländer. ......

 • Seminarium om smart specialisering

  03 mars 2017

  Västra Götalandsregionen är medlemmar i ett Brysselbaserat forsknings- och innovationsnätverk som heter ERRIN (European Regional Research and Innnovation Network). ERRIN anordnade i veckan ett......

 • Nu söker enheten för externa relationer praktikanter för vårterminen 2017!

  20 februari 2017

  Varje termin erbjuder vi på enheten externa relationer praktik på våra kontor i Göteborg och Bryssel till två studenter från universitet och högskola.  Vi söker dig som är intresserad av Västra......

 • Förslag för att förbättra EUs regionalpolitik

  17 februari 2017

  Den här veckan har Brysselkontoret haft förstärkning av Cecilia Nilsson från avdelning näringsliv på Koncernkontoret som varit i Bryssel för att arbeta med EUs framtida sammanhållningspolitik, det......

 • Brysselkontoret satsar på film!

  14 februari 2017

  – Vad gör egentligen Västra Götalandsregionens Brysselkontor? Vad är deras uppdrag och vad arbetar dom med i Bryssel? Detta är frågor som många ställer sig och för att besvara dessa har medarbetarn......

 • “Smarta” städer och regioner: VGR närvarande vid konferens hos Regionkommittén, Bryssel

  09 februari 2017

  Den 7 februari var VGR:s Brysselkontor närvarande vid Regionkommittén i Bryssel för ”Investing in Europe: Building a coalition of smart cities & regions towards a third industrial revolution.” En......

 • Informationsmöten med Svenska EFS-rådet

  03 februari 2017

  Informationsmöten med EFS-rådet gällande kommande utlysningar inom gröna näringar och livsmedel. Svenska ESF- rådet förvaltar den Europeiska socialfonden, Europeiska integrationsfonden och Fonden f......

 • Samtal Europa: Delaktighet i EU - fokus transportpolitk

  24 januari 2017

  Idag pågår en diskussion i Sverige på samtliga nivåer om hur både kunskap om EU och delaktighet och inflytande i Europasamarbetet kan öka, så även här i Västra Götalandsregionen. Som en del i detta......

uiqt|wBqzui5oivqjmow%vqkHouiqt5kwuuiqt|wBqzui5oivqjmow%vqkH%vozmoqwv5{mqzui5oivqjmow%vqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m