Externa relationer

RöstningCPMR

Foto: Sergio Joselovsky

Omvärldens roll och vikten av att arbeta externt genom påverkan, profilering, omvärldsbevakning och samarbete blir allt viktigare. Därför är Västra Götalandsregionen en organisation som är öppen mot omvärlden.

Enheten externa relationer driver och samordnar Västra Götalandsregionens strategiska externa arbete, alltså det arbete som sker på nationell, europeisk och internationell nivå. Vårt uppdrag är att främja Västra Götalandsregionens och Västra Götalands synlighet i externa sammanhang utifrån våra prioriterade frågor. 

Nyheter och aktuellt

 • Nu söker enheten för externa relationer praktikanter för vårterminen 2017!

  20 februari 2017

  Varje termin erbjuder vi på enheten externa relationer praktik på våra kontor i Göteborg och Bryssel till två studenter från universitet och högskola.  Vi söker dig som är intresserad av Västra......

 • Förslag för att förbättra EUs regionalpolitik

  17 februari 2017

  Den här veckan har Brysselkontoret haft förstärkning av Cecilia Nilsson från avdelning näringsliv på Koncernkontoret som varit i Bryssel för att arbeta med EUs framtida sammanhållningspolitik, det......

 • Brysselkontoret satsar på film!

  14 februari 2017

  – Vad gör egentligen Västra Götalandsregionens Brysselkontor? Vad är deras uppdrag och vad arbetar dom med i Bryssel? Detta är frågor som många ställer sig och för att besvara dessa har medarbetarn......

 • “Smarta” städer och regioner: VGR närvarande vid konferens hos Regionkommittén, Bryssel

  09 februari 2017

  Den 7 februari var VGR:s Brysselkontor närvarande vid Regionkommittén i Bryssel för ”Investing in Europe: Building a coalition of smart cities & regions towards a third industrial revolution.” En......

 • Informationsmöten med Svenska EFS-rådet

  03 februari 2017

  Informationsmöten med EFS-rådet gällande kommande utlysningar inom gröna näringar och livsmedel. Svenska ESF- rådet förvaltar den Europeiska socialfonden, Europeiska integrationsfonden och Fonden f......

 • Samtal Europa: Delaktighet i EU - fokus transportpolitk

  24 januari 2017

  Idag pågår en diskussion i Sverige på samtliga nivåer om hur både kunskap om EU och delaktighet och inflytande i Europasamarbetet kan öka, så även här i Västra Götalandsregionen. Som en del i detta......

 • Nyhetsbrev om VGR:s externa arbete ute nu

  20 januari 2017

  Nytt nyhetsbrev ute om Västra Götalandsregionens externa arbete - alltså det arbete som sker på nationell, europeisk och internationell nivå. I detta nyhetsbrev kan du bl.a. läsa om aktuella......

 • Going green seventeen

  19 januari 2017

  Magnus Berntsson, vice ordförande i regionfullmäktige, har idag i sin roll som vice president för organisationen AER, Assembly of European Regions, besökt ett möte där olika projektintressenter möt......

 • Möt externa relationers nya praktikanter vt2017

  19 januari 2017

  Varje termin erbjuder Västra Götalandsregionens enhet för externa relationer studenter möjligheten att utföra praktikarbete vid enhetens Bryssel- och Göteborgskontor. Till vårterminen 2017 har......

 • Välkommen till seminarium om den kommande valrörelsen 2018

  11 januari 2017

  Västra Götalandsregionen i samarbete med Västsvenska Arenan bjuder in till ett seminarium om den kommande valrörelsen den 20 januari. Seminariet äger rum på Västsvenska Handelskammaren och är en......

uiqt|wBqzui5oivqjmow%vqkHouiqt5kwuuiqt|wBqzui5oivqjmow%vqkH%vozmoqwv5{mqzui5oivqjmow%vqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m