Externa relationer

RöstningCPMR

Foto: Sergio Joselovsky

Omvärldens roll och vikten av att arbeta externt genom påverkan, profilering, omvärldsbevakning och samarbete blir allt viktigare. Därför är Västra Götalandsregionen en organisation som är öppen mot omvärlden.

Enheten externa relationer driver och samordnar Västra Götalandsregionens strategiska externa arbete, alltså det arbete som sker på nationell, europeisk och internationell nivå. Vårt uppdrag är att främja Västra Götalandsregionens och Västra Götalands synlighet i externa sammanhang utifrån våra prioriterade frågor. 

Nyheter och aktuellt

uiqt|wBqzui5oivqjmow%vqkH%vozmoqwv5{mqzui5oivqjmow%vqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m