Påverkansarbete

Västra Götalandsregionens påverkansarbete går ut på att främja våra intressen i de beslut som påverkar Västra Götalandsregionens och Västra Götalands utveckling.

För vi ska nå våra målsättningar är det viktigt att vi är med och påverkar de diskussioner och beslut som sker på nationell, europeisk och internationell nivå – exempelvis i regeringen och Europeiska kommissionen.

Det är även viktigt att marknadsföra våra intressen för att vi ska stärkas och utvecklas som region. Detta gör vi med hjälp av engagemang i olika internationella nätverk och organisationer vilket även ger oss stora möjligheter till att påverka både på en nationell och internationell nivå.

Extern påverkansagenda för Västra Götalandsregionen

Den externa påverkansagendan är ett dokument som tydliggör och samlar Västra Götalandsregionen prioriterade påverkansfrågor. Målet med agendan är att bidra till att påverka diskussioner och beslut i de frågor som är viktiga för Västra Götalandsregionens och Västra Götalands utveckling.

Aktuella påverkansfrågor

Nedan kan du se våra aktuella påverkansfrågor. 

  • Regeringens aviserade nyindustrialiseringsstrategi ska främja Västsvensk industris utveckling
  • Indelning av Sverige i större och färre regioner är positivt ur ett invånarperspektiv
  • Verka för ett beslut om dubbelspår mellan Öxnered och Halden
  • Regionalt inflytande och ett betydande statligt ansvar för finansieringen av Götalandsbanan
uiqt|wB&qzui5oivqjmow%vqkH%vozmoqwv5{mqzui5oivqjmow%vqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m