Nyheter om externt arbete

Nyheter och aktuellt

 • Informationsmöte om EU:s investeringsplan

  23 mars 2017

  Informationsmöte och möjlighet att diskutera projektidéer den 25 april. Sedan den globala ekonomi- och finanskrisen har investeringstakten i EU varit låg. Samordnade insatser på EU-nivå krävs för a......

 • Samtal Europa - Tema transportpolitik

  08 mars 2017

  Den 24 februari arrangerades återigen frukostseminariet Samtal Europa av Västra Götalandsregionen i Göteborg. Temat på seminariet var ”Delaktighet i EU – fokus transportpolitik”. Inbjudna att......

 • Sammanhållningspolitiken - Vad är det?

  08 mars 2017

  Sammanhållningspolitiken är ett annat namn för EU:s regional politik. Den ska främja den ekonomiska tillväxten och höja livskvaliteten genom strategiska investeringar i Europas medlemsländer. ......

 • Seminarium om smart specialisering

  03 mars 2017

  Västra Götalandsregionen är medlemmar i ett Brysselbaserat forsknings- och innovationsnätverk som heter ERRIN (European Regional Research and Innnovation Network). ERRIN anordnade i veckan ett......

 • Nu söker enheten för externa relationer praktikanter för vårterminen 2017!

  20 februari 2017

  Varje termin erbjuder vi på enheten externa relationer praktik på våra kontor i Göteborg och Bryssel till två studenter från universitet och högskola.  Vi söker dig som är intresserad av Västra......

 • Förslag för att förbättra EUs regionalpolitik

  17 februari 2017

  Den här veckan har Brysselkontoret haft förstärkning av Cecilia Nilsson från avdelning näringsliv på Koncernkontoret som varit i Bryssel för att arbeta med EUs framtida sammanhållningspolitik, det......

 • Brysselkontoret satsar på film!

  14 februari 2017

  – Vad gör egentligen Västra Götalandsregionens Brysselkontor? Vad är deras uppdrag och vad arbetar dom med i Bryssel? Detta är frågor som många ställer sig och för att besvara dessa har medarbetarn......

 • “Smarta” städer och regioner: VGR närvarande vid konferens hos Regionkommittén, Bryssel

  09 februari 2017

  Den 7 februari var VGR:s Brysselkontor närvarande vid Regionkommittén i Bryssel för ”Investing in Europe: Building a coalition of smart cities & regions towards a third industrial revolution.” En......

 • Informationsmöten med Svenska EFS-rådet

  03 februari 2017

  Informationsmöten med EFS-rådet gällande kommande utlysningar inom gröna näringar och livsmedel. Svenska ESF- rådet förvaltar den Europeiska socialfonden, Europeiska integrationsfonden och Fonden f......

 • Samtal Europa: Delaktighet i EU - fokus transportpolitk

  24 januari 2017

  Idag pågår en diskussion i Sverige på samtliga nivåer om hur både kunskap om EU och delaktighet och inflytande i Europasamarbetet kan öka, så även här i Västra Götalandsregionen. Som en del i detta......

 • Nyhetsbrev om VGR:s externa arbete ute nu

  20 januari 2017

  Nytt nyhetsbrev ute om Västra Götalandsregionens externa arbete - alltså det arbete som sker på nationell, europeisk och internationell nivå. I detta nyhetsbrev kan du bl.a. läsa om aktuella......

 • Going green seventeen

  19 januari 2017

  Magnus Berntsson, vice ordförande i regionfullmäktige, har idag i sin roll som vice president för organisationen AER, Assembly of European Regions, besökt ett möte där olika projektintressenter möt......

 • Möt externa relationers nya praktikanter vt2017

  19 januari 2017

  Varje termin erbjuder Västra Götalandsregionens enhet för externa relationer studenter möjligheten att utföra praktikarbete vid enhetens Bryssel- och Göteborgskontor. Till vårterminen 2017 har......

 • Välkommen till seminarium om den kommande valrörelsen 2018

  11 januari 2017

  Västra Götalandsregionen i samarbete med Västsvenska Arenan bjuder in till ett seminarium om den kommande valrörelsen den 20 januari. Seminariet äger rum på Västsvenska Handelskammaren och är en......

 • Rapport från Integration of Third Country Migrants: Role of Local and Regional Authorities

  05 januari 2017

  Tisdagen den 6 december deltog Västra Götalandsregionen på en konferens som anordnandes av Regionkommittén kring integration av flyktingar. Talade under konferensen gjorde representanter från......

 • Västsvenska EU-konferensen 2017 - save the date!

  14 december 2016

  Årligen arrangerar Västra Götalandsregionen, Region Halland och Region Värmland den Västsvenska EU-konferensen. I år är det Västra Götalandsregionen och Trollhättan kommun som står värdar, och tema......

 • Västra Götalandsregionen deltar på seminarium om Junckerfonden

  13 december 2016

  Assembly of European Regions (AER), det europeiska nätverket för folkvalda regioner, bjöd den 30 november in till ett seminarium om den europeiska fonden för strategiska investeringar EFSI (även......

 • Samtal Europa: Brexit

  02 december 2016

  Idag pågår en diskussion i Sverige på samtliga nivåer om hur både kunskap om EU och delaktighet och inflytande i Europasamarbetet kan öka, så även här i Västra Götalandsregionen. Som en del i detta......

 • Vill du vinna en tredagarsresa till Bryssel med din gymnasieklass?

  17 november 2016

  Då ska du anmäla din klass till vår tävling: Uppdrag Ungdomarnas Europa. För sjunde året arrangeras tävlingen av Europa Direkt-kontoren i Västra Götaland tillsammans med Västra Götalandsregionen oc......

 • Göteborg-Oslo-samarbetet uppmärksammar betydelsen av bättre godstransporter den 15 november i Bryssel

  15 november 2016

  Den 15 november anordnar Göteborg-Oslo-samarbetet, som Västra Götalandsregionen är medlem i, tillsammans med sina parters Brysselkontor ett seminarium på Norway House i Bryssel. Fokus för seminarie......

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m