Organisation

Redan i den första regionutvecklingsstrategin sattes målet att Västra Götaland skulle vara en internationellt känd och erkänd samarbetspartner. I Vision Västra Götaland, som är den nu gällande strategin, är internationalisering ett gemensamt perspektiv. 

Principerna för hur regionens internationella arbete ska bedrivas finns formulerad i en internationell policy och varje år antar regionstyrelsen en internationell handlingsplan. Det finns också internationella strategidokument på enskilda områden.

För att samordna det internationella arbetet har regionstyrelsen en internationell beredning. Västra Götalandsregionen utser också politiska representanter till de organisationer och nätverk där regionen är med.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för internationella frågor i organisationen. Ansvaret gäller strategiska prioriteringar, medlemskap och agerande i internationella organisationer, samarbetsavtal med andra länder och liknande ärenden. För tematiska frågor ansvarar varje nämnd/styrelse.

Internationella beredningen

Internationella beredningen består av en politiker från respektive parti. Därtill adjungeras andra regionpolitiker med internationella uppdrag. I beredningen behandlas internationella ärenden innan de lyfts till regionstyrelsen.

uiqt|wB&tmvi5kpzq{|mv{mvH%vozmoqwv5{mtmvi5kpzq{|mv{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m