Nätverk och organisationer

CPMR General Assembly 2009

Foto: Sergio Joselovsky

För att synliggöra Västra Götalandsregionen och Västra Götaland är vi aktiva på olika arenor. Våra nätverk och organisationer ger oss möjlighet att hitta nya partners och utbyta information och erfarenheter. Detta bidrar till att stärka utvecklingen i Västra Götaland och stärker vår roll i Europasamarbetet.

Vårt engagemang speglar våra prioriterade frågor, därför varierar organisationerna och nätverken i både storlek och sakfrågor. Vi arbetar genom att

  • bevaka relevanta frågor
  • synliggöra våra intressen och goda exempel
  • påverka i de beslut som rör Västra Götalands utveckling
  • samverka med partners från hela Europa
uiqt|wBsmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m