Nordsjökommissionen

Under 2016-2018 är Västra Götalandsregionen ordförande i Nordsjökommissionen, en medlemsorganisation för regioner kring Nordsjön och en viktig del i Västra Götalandsregionens internationella engagemang.

Nordsjökommissionen är en av sex geografiska kommissioner som samverkar i en europeisk organisation kallad CPMR (Conference of Peripheral and Maritime Regions). I CPMR samlas Europas kustregioner för att driva ett påverkansarbete mot EU:s institutioner och nationella regeringar i frågor där det finns gemensamma intressen, utmaningar och behov.

Fakta om Nordsjökommissionen

Nordsjökommissionen representerar 32 medlemsregioner från åtta länder runt Nordsjön som strävar efter att främja och utveckla Nordsjöområdet. Detta sker genom att bl.a. synliggöra Nordsjöns möjligheter och utmaningar samt genom informations- och erfarenhetsutbyte mellan regionerna.

Arbetet i Nordsjökommissionen utgår från fyra tematiska områden där det finns arbetsgrupper för vart och ett av dem. Dessa områden är: 

  • Förvaltning av havet
  • Ökad tillgänglighet och rena transporter
  • Hantering av klimatförändringarna
  • Attraktiva och hållbara samhällen

Dessa områden kan du läsa mer om i North Sea Region 2020 strategy.

 

Nordsjökommissionen består av 32 medlemsregioner från åtta länder.

 

Västra Götalandsregionen är ordförande i Nordsjökommissionen

Västra Götalandsregionen (VGR) är under perioden 2016-2018 ordförande i Nordsjökommissionen genom Kerstin Brunnström (S), ledamot i regionfullmäktige. Det ger VGR möjlighet att utveckla relationer, dela erfarenheter med andra regioner och driva ett gemensamt påverkansarbete. Arbetet i Nordsjökommissionen har bäring på Västra Götaland 2020 (VG2020), vår gemensamma strategi för tillväxt och utveckling inom områden som miljö, infrastruktur, klimat och kulturturism. 

Ordförandeskapet innebär även att VGR ansvarar för Nordsjökommissionens sekretariat som arbetar med att stötta kommissionens presidium och arbetsgrupper samt föra kommissionens arbete framåt. Sekretariatet finns på plats både i Göteborg och på VGR:s kontor i Bryssel. Genom närvaron i Bryssel stärks länkarna till CPMR, till de andra medlemsregionerna och till EU:s institutioner.

Kontakt

Magnus Engelbrektsson

Generalsekreterare
 
+46 (0)70 875 65 90

Placeringsort: Göteborg

Irma Ganibegovic

Biträdande generalsekreterare
 
+46 (0)70 - 020 59 50

Placeringsort: Göteborg

Melissa Frödin

Biträdande generalsekreterare
 
+46 (0)70 301 83 43

Placeringsort: Bryssel

uiqt|wBuiov}{5mvomtjzms|{{wvH%vozmoqwv5{muiov}{5mvomtjzms|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqzui5oivqjmow%vqkH%vozmoqwv5{mqzui5oivqjmow%vqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBumtq{{i5nzwlqvH%vozmoqwv5{mumtq{{i5nzwlqvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&qzui5oivqjmow%vqkH%vozmoqwv5{mqzui5oivqjmow%vqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m