Närområdet

Samarbetet med regioner i vårt närområde har en lång och stark tradition. Samarbetena syftar både till att stärka områdets attraktivitet och att undanröja gränshinder. Västra Götalands-regionen har vänskapssamarbete med Östfold fylkeskommune i Norge och Region Nordjylland i Danmark som sträcker sig ända tillbaka till 1940-talet.

Här kan du läsa mer om Västra Götalandsregionens samarbeten med regioner och organisationer.

Göteborg-Oslo samarbetet  etablerades 1995 genom ett samarbetsavtal mellan Oslo och Göteborg. I februari 2003 utökades det till att även omfatta Akershus och Østfold fylkeskommuner på den norska sidan och Västra Götalandsregionen på den svenska sidan. Samarbetet går ut på att stärka och öka regionens utvecklingsmöjligheter och attraktionskraft  Arbetet fokuserar på kommunikationer och transport, kultur och turism, näringslivsutveckling och utbildning.

Kontakt:  Charlotte Beijer, enheten externa relationer

Webbsida: www.go-regionen.org

 


Den skandinaviska arenan är sedan år 2000 ett samarbete mellan Göteborg-Oslo och Öresundsregionen. Aktuella fokusområden är logistik och infrastruktur, biomedicin, nanoteknologi, miljöexport, kultur och turism. Även i detta samarbete deltar Västra Götalandsregionen som aktiv partner.

Kontakt: Charlotte Beijer, enheten externa relationer

Webbsida: www.denskandinaviskaarenan.com

 


Svinesundskommittén har tagit över verksamheten för Gränskommittén som i snart 30 år arbetat för att främja utvecklingen i gränsområdet mellan Sverige och Norge. Kommittén bevakar också regionens intresse i ett europeiskt perspektiv och samarbetar med EU:s Interreg-program för Sverige-Norge. Det finns även ett Interreg-program för Öresund-Kattegatt-Skagerrak.

Kontakt:  Charlotte Beijer, enheten externa relationer

Webbsida: www.granskommitten.com/ 

 


Nordsjökommissionen är en av CPMR:s sex geografiska kommissioner. Den består av cirka 31 regioner kring Nordsjön som arbetar för att profilera området som en viktig aktör på den europeiska arenan. Arbetet sker i tematiska grupper där Västra Götalandsregionen är mycket aktiv.

Västra Götalandsregionen är ordförande i Nordsjökommissionen genom Kerstin Brunnström (S) och innehar därmed sekretariatet.

Kontakt: Magnus Engelbrektsson, generalsekreterare Nordsjökommissionen

Webbsida: www.cpmr-northsea.org

 


Östersjökommissionen är den andra av CPMR:s kommissioner som Västra Götalandsregionen är aktiv i. 28 medlemmar arbetar tillsammans för att öka attraktiviteten och stärka Östersjöregionen.

Kontakt:  Enheten Externa relationer 

Webbsida: www.balticseacommission.info

 


Baltic Development Forum är ett nätverk för Östersjösamarbete som samlar länder, regioner, städer, organisationer och företag. Nätverket är framförallt fokuserat på den ekonomiska utvecklingen i Östersjöområdet.

Baltic Sea Development Forum

Kontakt:  Enheten Externa relationer 

Webbsida: www.bdforum.org

uiqt|wBkpiztw||m5jmqrmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jmqrmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jmqrmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiov}{5mvomtjzms|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m