Tre kontor - ett uppdrag

Vi har kontor i Göteborg, Stockholm och Bryssel. Genom att finnas på plats kan vi tidigt fånga upp signaler på nationell och europeisk nivå. Det ger oss tillgång till viktiga forum där vi tidigt kan vara med och påverka de beslut som berör Västra Götalandsregionens och Västra Götalands utveckling.

Genom våra kontor kan vi intressebevaka, omvärldsbevaka och synliggöra Västra Götalandsregionen och Västra Götaland för att stärka vår roll på nationell, europeisk och internationell nivå.

Göteborgskontoret

I Göteborg representeras enheten av enhetschef och fyra medarbetare. Det mesta av enhetens arbete samordnas från Göteborg, bland annat påverkansarbetet, stöd till politiker och tjänstepersoner och representationen.

Stockholmskontoret

Västra Götalandsregionen finns representerad i centrala Stockholm. Den stora fördelen med ha ett kontor i huvudstaden är närheten till politiken i riksdagen och regeringen. Närheten till den nationella politiken, myndigheter och relevanta organisationer gör att vi snabbt kan vara på plats för att bevaka, analysera och sätta relevanta frågor i rätt kontext.

Våra tjänstpersoner i Stockholm arbetar aktivt med att delta i de samtal som berör Västra Götalandsregionen och ser även till att marknadsföra och synliggöra oss så att vi finns med där regioner bör vara med. Kort sagt kan vi ta del av det politiska samtalet och omvandla det till faktisk verkstad.

Brysselkontoret

Västra Götalandsregionens kontor i Bryssel har i uppdrag att intressebevaka, marknadsföra, informera samt utveckla och delta i nätverk av betydelse för Västra Götaland. 

Som folkvald representant för invånarna i Västra Götaland har Västra Götalandsregionen en roll som företrädare gentemot EU:s institutioner, regioner från övriga Europa och europeiska regionala samarbetsorganisationer. Brysselkontoret ska skapa en närhet till Europa, och genom att finnas på plats i Bryssel kan vi få tillgång till information tidigt. Detta innebär att vi kan komma in tidigare i beslutsprocesseroch få vår röst hörd i de frågor som påverkar Värsta Götalands utveckling.

Hitta till oss

Göteborgskontoret
Södra Hamngatan 37-41
411 06 Göteborg 

Stockholmskontoret
Tändstickspalatset
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm 

Brysselkontoret
Nordic House
Rue du Luxembourg 3
1000 Bryssel
Belgien 

uiqt|wBqzui5oivqjmow%vqkH%vozmoqwv5{mqzui5oivqjmow%vqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m