Västra Götalandsregionen i Bryssel

EU fattar en stor mängd beslut som påverkar utvecklingen i Västra Götaland och de sakområden som Västra Götalandsregionen ansvarar för. Det är därför viktigt för våra politiker och tjänstemän att bygga upp kontakter och nätverk i EU-organen, med andra regioner och organisationer.

Västra Götalandsregionens kontor i Bryssel fungerar som mötesplats och skyltfönster samt underlättar arbetet med omvärldsbevakning. 

Till Brysselkontorets hemsida (vgregion.se/bryssel)

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m