Västra Götaland i EU

Twitter

#VGEU

Diskutera gärna EU-frågor i Västra Götaland via #VGEU på twitter och annan social media.

Kalender

Regionkalender

Utlysningar strukturfonderna

  • Pågående och kommande utlysningar 2017

    09 februari 2016

    Kommande utlysningar inom EU-programmen Interreg Sverige-Norge, Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, Interreg Nordsjön, Interreg Östersjön, Interreg Europe, Urbact samt det regionala strukturfondsprogrammet och Socialfonden i Västsverige.

Utvecklingsarbete med stöd av EU

Västra Götaland påverkas av EU på flera sätt. Visste du till exempel att cirka 50 procent av de beslut som tas på regional nivå har direkt koppling till EU? Eller att EU avsätter ungefär en tredjedel av sin budget till regionalpolitik? 

På den här sidan kan du läsa mer om hur Västra Götalandsregionen arbetar med EU-frågor och hur du som västsvensk aktör kan dra nytta av det Europeiska samarbetet. Du finner information om hur du kan arbeta med utvecklingsprojekt med hjälp av EU-stöd, vilka program och fonder som det finns att söka pengar från under perioden 2014-2020, aktuella utlysningar samt senaste nytt från Västra Götalandsregionens kontor i Bryssel.

Nyheter och rapporter

I rampljuset

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m