Forskning och innovation

Forskning, laboratorie, mikroskop

Forskning i världsklass är en nödvändighet för att västsvenskt näringsliv ska utvecklas och vara konkurrenskraftigt i framtiden.

I Västra Götaland görs det mycket stora satsningar på forskning och innovation (FoI). Västra Götalandsregionen har som mål att en ökad andel av de satsningar som görs på forskning och innovation i Sverige och internationellt ska kopplas till Västra Götaland. Internationella samarbeten är i detta sammanhang nödvändiga för att Västra Götaland ska klara sig bra i den globala konkurrensen om investeringar, företag, och kvalificerad arbetskraft.

Internationella samarbeten ska bidra till att:

  • Stärka konkurrenskraften i regionen genom att öka kunskapsintensiteten hos näringsliv, akademi och offentlig sektor
  • Utveckla ny kunskap som kan lösa samhällsutmaningar 
  • Positionera Västra Götaland som global kunskapsregion

Handlingsprogram för internationella forsknings- och innovationssamarbeten

För att stödja västsvenska aktörers internationella forsknings- och innovationssamarbeten och stimulera ökad medverkan och påverkan på europeiska forsknings- och innovationsprogram, arbetar Västra Götalandsregionen utifrån ett handlingsprogram för internationella forsknings- och innovationssamarbeten.

Handlingsprogrammet syftar till att möta de möjligheter och utmaningar som framförallt EU:s nya forsknings- och innovationsprogram, Horisont 2020, innebär i form av krav på nya typer av partnerskap, fokus på stora strategiska satsningar kopplade till samhälleliga utmaningar och styrkeområden, test och demonstration, samt användardriven innovation där näringsliv och offentlig sektor är viktiga samarbetspartners. Programmet är en del av Västra Götaland 2020 och ska ses i det bredare sammanhanget om målet om Västra Götaland som en ledande kunskapsregion med världsrenommé inom utvalda områden.

För att stimulera ökad medverkan i europeiska forsknings- och innovationsprogram erbjuder Västra Götalandsregionen dig som företagare möjligheten att söka medel till förstudier eller förberedelser inför en ansökan genom VGR:s så kallade EU-kort. Du kan läsa mer om EU-kortet och kriterierna för ansökan på Västra Götalandsregionens hemsida för internationelle FoU-arbete.

uiqt|wB{}{ivvm5piuuiz{|zwuH%vozmoqwv5{m{}{ivvm5piuuiz{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m