Hälsa

Hälsa kanot

Inom hälsoområdet arbetar Västra Götalandsregionen med EU-frågor på flera olika sätt, både vad gäller tillämpning av europeisk lagstiftning och utvecklingsprojekt.

Ett exempel där VGR är aktiv är inom forskningsområdet, där Västra Götalandsregionen strävar efter att öka hälso- och sjukvårdens deltagande i externt finansierade forsknings- och innovationsprogram, såsom Horisont 2020. Detta drivs bland annat genom Gothia Forum, en enhet inom Västra Götalandsregionen med uppdraget att stärka den kliniska forskningen. Gothia Forum fungerar som en mötesplats och resurs för såväl forskare som små och stora företag inom Life Science-sektorn i Västra Götaland. Ett annat arbetsområde är samarbeten kring gränsöverskridande vård och smittskydd. Även VGR:s folkhälsokommitté arbetar internationellt med folkhälsofrämjande frågor. 

Europeiska nätverk och organisationer

Västra Götalandsregionen är medlemmar i ett flertal internationella nätverk och organisationer där hälso- och sjukvårdsfrågor och folkhälsofrågor av intresse för Västra Götaland bevakas. Organisationer och nätverk där Västra Götalandsregionen deltar är exempelvis European Health Management Association (EHMA), ett nätverk med omkring 200 medlemmar från såväl offentlig som privat verksamhet som arbetar med utvecklingsfrågor inom Hälso- och sjukvården. Ett annat exempel är European Regional and Local Health Authorities (EUREGHA) som är ett brysselbaserat nätverk för lokala och regionala myndigheter. I dessa organisationer finns också möjlighet att hitta samarbetspartners för EU-finansierade utvecklingsprojekt. Mer information om regionorganisationer där Västra Götalandsregionens är medlemmar finner du under internationella nätverk och samarbeten.

Inom ramen för EU-programmen finns det möjlighet att söka pengar till projekt inom forskning men även för andra områden som exempelvis kompetens- och verksamhetsutveckling. I kolumnen till höger finner du några utav de EU-program som är relevanta inom området hälsa.

uiqt|wBzwjmz{5{qvktiqzH%vozmoqwv5{mzwjmz|5{qvktiqzH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m