Infrastruktur

Tåg

Våra möjligheter att resa och transportera påverkas i hög grad av hur trafiksystemen utformas i omgivande regioner och länder, inklusive inom Europeiska Unionen.

Västra Götlandsregionen samarbetar med många aktörer inom ramen för infrastruktur och transport. Dels med länder och regioner i närområdet, för att underlätta och utveckla de dagliga transporterna, dels inom ramen för europeiska unionen, för att värna Västra Götalands plats i de långsiktiga planerna för resande och transport inom Europa.  

Handlingsprogram för hållbara transporter

För att främja utvecklingen av ett hållbart transportsystem arbetar Västra Götalandsregionen utifrån ett handlingsprogram för hållbara transporter. Programmet tar sikte på att driva och finansiera utvecklingsaktiviteter som byggs kring breda offentlig-privata samarbeten där frågornas natur är sådana att de måste lösas i samverkan mellan flera aktörer. För att uppnå de långsiktiga målen och underlätta för västsvenska aktörer medverkar Västra Götalandsregionen i olika samarbetsprojekt inom EU. Det finns alltså möjlighet att inom ramen för handlingsprogrammet söka riktat stöd för deltagande i olika EU-projekt.

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m