Kultur och kreativa näringar

Kultur

Kultur upptar en allt större del av människors vardag och betyder allt mer för social hållbarhet. Kulturen ger människor möjlighet att växa och skapar kreativa mötesplatser. Den har också stor betydelse för sysselsättning, regional utveckling och tillväxt. 

Västra Götalandsregionen har målet att vara en ledande kulturregion med ett rikt kulturliv med fokus på barn, unga och delaktighet. För att främja detta arbetar regionen bland annat med EU-programmen Kreativa Europa och Erasmus+, där du kan söka pengar för att driva utvecklingsprojekt tillsammans med projektpartners från hela Europa. Västra Götalandsregionen deltar även i flera internationella samarbeten.

Regionen arbetar även med att minska avståndet mellan EU:s medel och nätverk å ena sidan och regionens kulturutövare å andra sidan. Som projektägare kan du exempelvis ansöka om medfinansiering hos kulturnämnden när ett projekt lyckas få EU-medel, få stöd för spridning av dina resultat i Västra Götaland eller en konsultcheck på en EU-ansökan. Läs mer om detta på kulturnämndens internationella sidor.

Relaterade EU-program

EU-program för kultur och kreativa näringar 2014-2020:

Erasmus+

INTERREG

Kreativa Europa

Kontakt

Annika Strömberg
 
Telefon 010-44 12 172

uiqt|wBivvqsi5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{mivvqsi5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m