Miljö, energi och klimat

Miljö, vindkraft

Västra Götalandsregionens miljöarbete handlar om att öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle, både tillsammans med andra aktörer och genom vår egen organisation.

Miljönämndens prioriterade områden är energi och klimat, livsmedel, transporter, och hållbar produktion och konsumtion. Det strategiska interna miljöarbetet inom Västra Götalandsregionens egna verksamheter är av stor vikt för att driva på en miljömässigt hållbar utveckling.

Inom de olika verksamhetsområdena arbetar miljönämnden med internationell bevakning och samarbete. En stor del av miljönämndens internationella samarbete fokuserar på biogas-området och nätverket ENCORE (Environmental Conferences of the Regions of Europe), samt bevakning av kommande utlysningar inom EU-programmen. 

Kontakta gärna respektive handläggare på miljöavdelningen, Koncernkontoret för det område du är intresserad av om du vill veta mer om våra internationella samarbeten. 

Relaterade EU-program

EU-program för miljö, energi och klimat 2014-2020:

Europeiska regionalfonden

INTERREG

LIFE

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m