Näringsliv och företagande

 

Näringsliv

Västra Götaland ska vara platsen där det lönar sig att utveckla en idé. Det ska finnas goda möjligheter att starta eller utveckla små och medelstora företag, vilka i sin tur bidrar till en starkare region och en bredare och mer dynamisk arbetsmarknad. Målet är ett positivt klimat för entreprenörskap och företagande.

Små och medelstora företag kan få EU-stöd för utvecklingsprojekt. EU stödjer projekt inom områden där företagandet särskilt bör stimuleras. Det kan vara företag i regioner med svagt näringsliv, små och medelstora företag, forskning och teknisk utveckling samt spridning av ny teknik. Majoriteten av EU:s stödet riktar sig till offentlig verksamhet och icke-vinstdrivande organisationer, men som företag kan du söka medel från fonderna nedan eller ingå som projektpart i ett projekt som ägs av en offentlig aktör.

Hos Västra Götalandsregionen kan du som företagare söka medel till förstudier eller förberedelser inför en ansökan inom forsknings- och innovationssamarbeten genom VGR:s så kallade EU-kort. Läs mer om EU-kortet och kriterierna för ansökan här.

Du kan också vända dig till företagsnätverket Enterprise Europe Network om du vill ha mer information eller stöd i en ansökningsprocess. Mer information om dem hittar du på Tillväxtverkets hemsida för Enterprise Europe Network.

Relaterade EU-program

EU-program för näringsliv och företagande 2014-2020: 

COSME

Europeiska regionalfonden

Europeiska socialfonden

INTERREG

Kontakt

Marcus Nordanstad
  
Telefon 010-44 11 648

uiqt|wBuizk}{5vwzliv{|ilH%vozmoqwv5{muizk}{5vwzliv{|ilH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m