Sysselsättning

Sysselsättn

Hur invånarnas kompetens utvecklas, synliggörs och tillvaratas på arbetsmarknaden är avgörande faktorer för att ge invånare, företag och organisationer möjlighet att växa. Fler behöver arbeta, också för att bli mer delaktiga i samhället.

På både europeisk, nationell, regional och lokal nivå ligger fokus på att alla ska ha tillgång till ett meningsfullt arbetsliv och att arbetsmarknaden ska vara en grund för tillväxt ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv. För att komma dit arbetar Västra Götalandsregionen med kompetensförsörjning och utbildningsplanering, där regionen har ett samordningsansvar. Målet är att alla ska få möjlighet att ta tillvara sin potential och kompetens i utbildning och arbetsliv.

Inom de europeiska fonderna kan du söka pengar till utvecklingsprojekt för att öka sysselsättningen. Särskilt fokus ligger på dem som står långt ifrån arbetsmarknaden, unga, nyanlända invandrare, människor med någon funktionsnedsättning och långtidssjukskrivna. Det finns även olika möjligheter till kompetensutveckling för livslångt lärande och ökad rörlighet på arbetsmarknaden.

Relaterade EU-program

EU-program för insatser för ökad sysselsättning 2014-2020:

Europeiska socialfonden

INTERREG

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m