Utbildning, kunskap och kompetens

Sol

Utbildning och kompetensutveckling som matchas mot arbetsmarknadens behov är en avgörande framtidsfråga för att ge invånare, företag och organisationer möjlighet att växa. 

För att invånarna i Västra Götaland ska kunna utvecklas och må bra måste det finnas möjlighet att utbilda, vidareutbilda och omskola sig. Det stärker individen och gör regionen attraktiv för investeringar och nya projekt. Vi behöver utbildningar som matchar både dagens och morgondagens behov av kompetens; målet är att alla får möjlighet att ta tillvara sin potential och kompetens i utbildning och arbetsliv. 

Västra Götalandsregionen är med i flera internationella nätverk och organisationer som arbetar med utbildningsfrågor, du kan läsa mer om dem under internationella organisationer och nätverk. Framför allt är Västra Götalandsregionen aktiv i det europeiska samverkansorganet EARLALL (The European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning), där det finns möjlighet att komma i kontakt med framtida projektpartners. 

Din verksamhet kan söka medel från EU:s program inom utbildning och kompetensutveckling för projekt i skola och ungdomsverksamhet, kompetensutveckling för dem som redan är i arbete, eller utbildnings- och kompetensinsatser för dem som står utanför arbetsmarknaden. I kolumnen till höger finner du mer information om relaterade EU-program.

Relaterade EU-program

EU-program för utbildning, kunskap och kompetens 2014-2020:

Erasmus+

Europeiska socialfonden

INTERREG

Kontakt

Therese Ydrén
  
Telefon 010-44 11 635

uiqt|wB|pmzm{m5%ylzmvH%vozmoqwv5{m|pmzm{m5%ylzmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m