Västsvenska politiker i Bryssel

Utöver Västra Götalandsregionens tjänstemän på plats i Bryssel finns det även västsvenska politiker i EU. Nedan kan du hitta information om vilka västsvenska politiker som finns representerade i Kommissionen, Europaparlamentet och Regionkommittén. Även om personerna kommer från Västra Götaland är det inte alltid de ska representera Sverige eller regionen i sitt arbete.  

Europaparlamentet

Ledamöterna i Europaparlamentet är direktvalda och sitter som representanter för valkretsen Sverige. Parlamentet har 20 permanenta utskott där mycket av ledamöternas arbete sker. De Västsvenska ledamöternas utskott listas nedan.

Malin Björk (V), Göteborg 

Malin Björk

Ordinarie ledamot:

 • Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
 • Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
 • Delegationen för förbindelserna med Indien (D-IN)

Suppleant: 

 • Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
 • Delegationen för förbindelserna med Bosnien och Hercegovina och Kosovo (DSEE)
 • Delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna (DMAS)

 

Max Andersson (MP), Göteborg 

Max Andersson

Ordinarie ledamot:

 • Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
 • Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina (D-CN)

Suppleant:

 • Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
 • Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet (D-TR)
 • Delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté (DEEA)

 

Olle Ludvigsson (S), Öckerö

Olle Ludvigsson

Ordinarie ledamot:

 • Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
 • Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien (D-RS)

Suppleant:

 • Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
 • Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (D-MK)

 

Soraya Post (FI), Göteborg 

Soraya Post

Ordinarie ledamot:

 • Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
 • Underutskottet för mänskliga rättigheter (DROI)
 • Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika (DCAM)

Suppleant:

 • Utskottet för utrikesfrågor (AFET)

 

Jasenko Selimovic (L), Göteborg

jasenko


Ordinarie ledamot: 

 • Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • Delegationen för förbindelser med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté

Suppleant: 

 • Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU-Montenegro
 • Delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU-Ukraina

Kommissionen

Kommissionen består av 28 kommissionärer, en från varje medlemsstat. De nomineras av ministerrådet i samråd med kommissionens ordförande och godkänns av Europaparlamentet.  

Cecilia Malmström, Göteborg

Cecilia Malmström

Svensk ledamot av europeiska kommissionen med ansvar för handelsfrågor.

 

Regionkommittén

Representanterna i Regionkommittén är folkvalda i kommuner, regioner och landsting och sitter i Regionkommittén på nationella mandat, nominerade  av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Martin Andréasson (M), Dals-Ed

Martin Andréasson

Martin Andréasson sitter i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och är ordinare ledamot i Regionkommittén sedan januari 2015.

Joakim Larsson (MP), Göteborg

joakim larsson

Joakim Larsson är ordförande i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och är ordinarie ledamot i Regionkommittén sedan juli 2015. 

Krister Andersson (S), Fritsla

krister andersson

Krister Andersson sitter i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och är ersättare i Regionkommittén sedan juli 2015. 

 

uiqt|wB&kizwtqvm5{|mvH%vozmoqwv5{mkizwtqvm5{|mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m