Västra Götalandsregionens roll

Västra Götalandsregionen är en aktiv deltagare i det Europeiska samarbetet, vilket speglas i många olika sammanhang. Den grundläggande ambitionen är att vara drivande i de frågor och sammanhang som har betydelse för Västra Götalands utveckling. Att skapa arenor och kontaktytor för relevanta partners i Västra Götaland är en viktig uppgift liksom att säkra goda kommunikationsflöden mellan aktörer i Västra Götaland inom området. Kunskap om EU ur ett Västra Götalandsperspektiv är också en uppgift som vi sätter stor vikt vid.

Nedan kan du läsa mer om Västra Götalandsregionens olika roller:

Information och utbildning

Kunskap och utbildning i EU-frågor är avgörande för att bedriva ett utvecklingsarbete. Västra Götalandsregionen arrangerar löpande utbildningssatsningar och konferenser/seminarier på området, och tar gärna emot frågor om EU och vår roll i Europasamarbetet.

Gemensamt påverkansarbete

Beslut i Bryssel blir beslut som påverkar oss i Västra Götaland. Därför ska vi, i de fall det är relevant, vara med och påverka utvecklingen av nya lagförslag. Detta gör vi gemensamt tillsammans med aktörer i Västra Götaland, i olika konstellationer och former. För ytterligare information om påverkansaktiviteter besök Brysselkontorets hemsida.

Västsveriges strukturfondspartnerskap

Inom ramen för EU:s programperiod 2014-2020 är Sverige är indelat i åtta geografiska programområden. Västsverige, bestående av Västra Götalands län och Hallands län, utgör ett område. Samtliga åtta programområden har ett strukturfondspartnerskap vars främsta uppgift är att prioritera mellan ansökningar om projektstöd från det regionala strukturfondsprogrammet samt den regionala handlingsplanen för socialfonden.

Västra Götalandsregionen är värdorganisation för det regionala strukturfondspartnerskapet i Västsverige och administrerar dess sekretariat.

Läs mer om Västsveriges strukturfondspartnerskap

Västra Götalandsregionen arbetar aktivt med sammanhållningspolitiken genom arbetet med strukturfonderna och genom att lämna yttranden och svar i EU-frågor.

Interregprogrammen

Västra Götalandsregionen är värdorganisation för den nationella subkommittén och nationell kontaktpunkt för programmet Interreg Nordsjön. Vi är även regional kontaktpunkt för övriga relevanta interregprogram.

Läs mer om Interregprogrammen   

EU-information

Europa Direkt-kontor i Västra Götaland

Europa Direkt är lokala informationskontor. De hjälper till att svara på frågor om EU, guida rätt bland EU-programmen och i EU:s regelverk. Västra Götalandsregionen finansierar och stödjer, som regionalpart, de fyra Europa Direkt-kontoren som är lokaliserade i Västra Götaland.

Europa Direkt Göteborgsregionen

Europa Direkt Fyrbodal

Europa Direkt Skaraborg

Europa Direkt Sjuhärad

Övrigt internationellt arbete

Västra Götalandsregionen arbetar även med internationella frågor utanför EU, i det skandinaviska närområdet och globalt. Här finner du mer information:

Övrigt internationellt arbete

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m