Organisationer och nätverk

Västra Götalandsregionen deltar aktivt i flera europeiska organisationer och nätverk. Inom ramen för dessa organisationer och nätverk arbetar vi tillsammans med andra regioner för att bevaka och påverka specifika EU-frågor, utveckla projektidéer, skapa kontakter och samarbeten, profilera Västra Götalandsregionen och Västra Götaland samt stärka den regionala nivåns roll i europasamarbetet.

Här kan du läsa mer om de europeiska nätverk och organisationer som vi är medlemmar inom.

Assembly of European Regions (AER)

AER är Europas största regionala nätverk. Organisationen har sammanlagt 200 medlemmar i 35 länder. Medlemsregionerna finns i hela Europa med relativt stor andel från nya EU-länder och EU:s grannländer. Nätverket arbetar med erfarenhetsutbyte, kunskapsuppbyggnad, påverkansarbete och gemensamma projekt.

Kontakt: Mikael Appelqvist, enheten externa relationer

Hemsida: www. aer.eu


Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR)

logo CPMR

CPMR är en paraplyorganisation för sex kommissioner som täcker olika geografiska områden, där vi är medlem i Nordsjökommissionen och Östersjökommissionen. Organisationen består av 150 regioner och öar i Europa. CPMR:s mål är att minska klyftorna mellan de centrala delarna i Europa och de perifera kustregionerna och har som ambition att påverka i de frågor som berör där dess regioner. 

Kontakt: Magnus Engelbrektsson, enheten externa relationer/North Sea Commission Secretariat

Hemsida: www.crpm.org


Nordsjökommissionen (North Sea Commission)

Bildresultat för north sea commission logo

Nordsjökommissionen består av 34 medlemsregioner från åtta länder runt om Nordsjön. Kommissionen arbetar för att synliggöra Nordsjöns betydelse i sina medlemsländer och i Europa. De arbetar också för att främja och underlätta utbyten mellan regioner runt Nordsjön.

Västra Götalandsregionen är ordförande i Nordsjökommissionen genom Kerstin Brunnström (S), och innehar nu sekretariatet.

Kontakt: Magnus Engelbrektsson, enheten externa relationer/North Sea Commission Secretariat

Hemsida: www.northsea.org


Östersjökommissionen (Baltic Sea Commission)

Bildresultat för baltic sea commission

Östersjökommissionen består av 21 regioner från sex länder i Östersjöområdet. Syftet med samarbetet är att stärka relationen mellan regionerna och öarna i Östersjön.

Kontakt: Enheten externa relationer

Hemsida: www.balticseacommission.eu/


European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning (EARLALL)

EARLALL är en politisk samarbetsorganisation som arbetar för att påverka den europeiska utbildningspolitiken. Organisationen består av 23 kommuner och regioner i Europa. 

Kontaktperson: Therese Ydrén, avdelning FoUU

Hemsida: www.earlall.eu


Sweden Emilia-Romagna Network (SERN)

SERN är ett svensk-italienskt nätverk som arbetar för att främja information- och erfarenhetsutbyte genom samverkansprojekt. Nätverket har 54 medlemmar bland kommuner och regioner i Sverige och Emilia-Romagna i Italien. Ett tiotal av dessa medlemmar finns i Västra Götaland.

Kontakt: Irma Ganibegovic, enheten externa relationer

Hemsida: www.sern.eu


European Network of Cities and Regions for the Social Economy (REVES)

REVES är ett europeiskt nätverk arbetar för att främja den sociala ekonomin. Medlemmarna består av regioner, kommuner och aktörer från den sociala ekonomin i tretton EU-länder plus Marocko och Ryssland.

Kontakt: Hanna Katarina Nyroos, avdelning näringsliv

Hemsida: www.revesnetwork.eu


Environmental Conference of the Regions of Europe (ENCORE)

ENCORE är ett nätverk för ”regionala miljöministrar” som arbetar för hållbar utveckling genom att påverka miljöpolitik i EU. Vartannat år anordnas en konferens där aktuella miljöfrågor diskuteras. 

Kontakt: Gerda Roupe, avdelning miljö

Hemsida: http://www.encoreweb.eu/


WHO/Regions for Health Network

WHO är ett nätverk som i nuläget består av WHO:s Europakontor och 29 medlemsregioner i EU. Nätverket arbetar för en jämlik hälsa mellan, och inom, regioner i Europa. Detta gör de genom att samarbeta kring metoder för implementering av hälsopolitiska mål.

Kontakt: Maria Berhe, avdelning folkhälsa

Hemsida: www.euro.who.int/rhn


European Regional and Local Health Authorities (EUREGHA)

EUREGHA är ett nätverk baserat i Bryssel som arbetar med hälsorelaterade frågor. Nätverket består av 14 lokala och regionala myndigheter.

Kontakt: Maria Berhe, avdelning folkhälsa

Hemsida: www.euregha.net/


European Regions Research and Innovation Network (ERRIN)

ERRIN är ett nätverk baserat i Bryssel med ca 90 medlemsregioner. Nätverket arbetar med påverkansarbete, informationsspridning och verkar för gemensamma samarbeten och projekt inom området forskning och innovation.

Kontakt: Brysselkontoret, enheten externa relationer

Hemsida: www.errin.eu


European Regional Youth (ERY)

ERY är ett nätverk som arbetar för att stärka ungas delaktighet och inflytande. Detta sker genom att utbyta erfarenheter, skapa mötesplatser för ungdomar och för interregionala projekt. Nätverket består av elva medlemsregioner.

Kontaktperson: Eira Högforsen, koncernavdelning kultur

Hemsida: www.erynetwork.wordpress.com


European Health Management Association (EHMA)

EHMA logotype

EHMA arbetar med utvecklingsfrågor inom hälso- och sjukvården på europeisk nivå.  Organisationen har omkring 200 medlemmar från såväl offentlig som privat sektor.

Kontakt: Robert Sinclair, koncernstab hälso- och sjukvård

Hemsida: www.ehma.org   

Läs mer

Västra Götalandsregionen har även en lång och stark tradition av samarbete i vårt närområde. Läs mer om övriga internationella nätverk och samarbeten här:

Internationella samarbeten och nätverk i närområdet

Om du vill veta vilka västsvenska politiker som finns representerade i de olika nätverken, klicka här:

Politiker med internationella uppdrag

uiqt|wBuqsimt5ixxmty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBuiov}{5mvomtjzms|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiov}{5mvomtjzms|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB|pmzm{m5%ylzmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqzui5oivqjmow%vqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBpivvi5v%yzww{H%vozmoqwv5{muiqt|wBomzli5zw}xmH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5jmzpmH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5jmzpmH%vozmoqwv5{muiqt|wBmqzi5pwonwz{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBzwjmz|5{qvktiqzH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m