Frågor och svar om EU-programmen

Här hittar du svar på några vanliga frågor om EU-programmen

När kommer nästa utlysning?

Under respektive EU-programs eller fonds informationssida finns länk till aktuell utlysning. Dessa släpps med olika intervaller, så ha för vana att gå in och kika med jämna mellanrum.

Var hittar vi partners till ett EU-projekt? 

Ta en titt under Partnersök för att se vilka andra som visat intresse för projektpartners samt för länkar till andra partnersöksdatabaser. 

Kan vi få hjälp att skriva en ansökan till ett EU-finansierat projekt?

Västra Götalandsregionen hjälper inte till att skriva en projektansökan men till vissa program och fonder finns stöd att få i form av bollplank, rådgivning, nätverk och kontakter. Läs på respektive programs informationssida för att se kontaktperson eller organisation att kontakta.

Krävs medfinansiering till ett EU-projekt?

Ett projekt finansieras nästan aldrig till 100 % av EU-medel, utan det krävs offentlig eller privat medfinansiering. Västra Götalandsregionen är främst aktiv som medfinansiär i större, strategiska projekt som är intressanta för regionen. 

Jag ska starta ett företag och behöver finansiering. Kan jag få bidrag från EU?

EU har inga generella stöd för att starta företag. Däremot finns det stöd för att till exempel kompetensutveckla medarbetare genom socialfonden.

När betalas pengarna ut?

Hur lång ansökningsprocessen är beror på vilket program du söker stöd ifrån. För de strukturfondsprogram som Västra Götaland berörs av finns information om ansökningsomgångar samt beslutsmöten på respektive programs sida. Samtliga projekt informeras strax efter beslutsmötet om de fått bifall eller avslag.


uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m