Västsveriges strukturfondspartnerskap

Västsveriges strukturfondspartnerskap (partnerskapet) har uppgiften att prioritera bland inkomna regionala projektansökningar inom socialfonden respektive regionalfonden i Västverige. Området Västsverige består av Västra Götalands och Hallands län.

De förvaltande myndigheterna för det regionala strukturfondsprogrammet Västsverige och Västsveriges regionala handlingsplan för socialfonden är Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet. De gör först en laglighetsprövning av alla inkomna projektansökningar. 

De ansökningar som uppfyller de formella kraven går vidare till partnerskapet. Västra Götalandsregionen är värdorganisation för strukturfondspartnerskapet och dess sekretariat.

Partnerskapet gör en prioriteringsordning bland projekten. För både Regionalfondsprogrammet och Socialfondsprogrammet har partnerskapet antagit riktlinjer för prioritering av projekt. 

Läs mer om riktlinjer för prioritering av valbara projekt inom socialfonden här.

Läs mer om riktlinjer för prioritering av valbara projekt inom regionalfonden här.

Sekretariatet bedömer ansökningarna utifrån riktlinjerna och lägger fram ett förslag till beslut för partnerskapet. Efter att partnerskapet har prioriterat bland ansökningarna, fattar den förvaltande myndigheten beslut. Myndigheten måste följa partnerskapets prioriteringsordning.

Ledamöter i Västsveriges strukturfondspartnerskap

Västsveriges strukturfondspartnerskap består av 23 ledamöter från Västra Götaland och Halland. Ledamöterna ska vara representanter för kommuner och landsting, fackförbund, försäkringskassa, arbetsförmedling, intresseorganisationer, näringsliv och högskolor och universitet.

Regeringen har utsett Birgitta Losman, regionråd Västra Götalandsregionen, till ordförande. Ordföranden utser övriga ledamöter efter ett öppet nomineringsförfarande. Dag Hultefors, regionråd Region Halland, är vice ordförande. 

Ledamöter i Västsveriges strukturfondspartnerskap

Ordförande

Birgitta Losman, Västra Götalandsregionen

Ersättare

Dag Hultefors, Region Halland

Kommuner och landsting

 • GunMarie Stenström, Region Halland
 • Stefan Bengtsson, Region Halland
 • Elisabeth Falkhaven, Region Halland
 • Therese Stoltz, Region Halland
 • Eva Borg, Kungsbacka kommun
 • Gunilla Levén, Västra Götalandsregionen
 • Alex Bergström, Västra Götalandsregionen
 • Patrik Karlsson, Västra Götalandsregionen
 • Martin Carling, Kommunalförbundet Fyrbodal
 • Marina Johansson, Göteborgs stad

Arbetsmarknadens organisationer

 • Gabor Hajdu Rafis, Unionen
 • Catarina Eng, Kommunal
 • Jan Landström, LRF
 • Tina Ehn, VGR

Länsstyrelser

 • Cecilia Engström, Länsstyrelsen Halland
 • Lisbeth Schultze, Länsstyrelsen Västra Götaland

Försäkringsakassan

 • David Karlsson, Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen

 • Anders Paulsson, Arbetsförmedlingen

Univeristet/Högskola

 • Annika Bergman, Högskolan Borås 

Näringsliv

 • Ingemar Fredriksson, Företagarna

Intresseorganisationer och föreningar

 • Lotta Forslind, Coompanion
uiqt|wB{%vmzsmz5jmzot}vlH%vozmoqwv5{mkmkqtqi5%v5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBpivvi5tqvl{|zwuH%vozmoqwv5{mpivvi5tqvl{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m