Havs och fiskeriprogrammet

Består av stöd och ersättningar för att utveckla ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske i Sverige.

Vad är programmet?

Sex områden är prioriterade i havs- och fiskeriprogrammet

Inom varje prioritering finns olika stöd att söka, läs mer om Fiskeristöd 2014-2020 på Jordbrukverkets hemsida.

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m