INTERREG

De territoriella samarbetsprogrammen handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. De finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Interregprogrammen ger möjligheter för bland annat organisationer, myndigheter, universitet, högskolor och företag att utveckla samarbeten i andra EU-länder.I de flesta programmen är specifika geografiska områden utpekade. I några program kan samarbetet ske i hela EU, även länder som inte tillhör EU kan i vissa fall delta.

Fokus för programperioden 2014-2020 är:

  • forskning och innovation
  • miljö och energi- speciellt koldioxidreduktion
  • hållbara transporter
  • gränsöverskridande arbetsmarknad

De Interregprogram som berör Västra Götaland presenteras under respektive länk nedan. Där finns även programspecifika kalendarier.

Gränsregionalt samarbete

Samarbetet är till för att öka förutsättningarna för tillväxt och sysselsättning direkt över nationsgränser. Västra Götaland ingår i två program:

Transnationellt samarbete

De transnationella programmen ska leda till strategiska samarbeten i större geografiska områden. Förutsättningen är att området antingen är geografiskt sammanhängande eller har andra goda förutsättningar för ett samarbete. Västra Götaland berörs av två program:

Interregionalt samarbete

Interregionalt samarbete omfattar hela EU. I dessa program behöver de samarbetande regionerna inte gränsa till varandra för att ett samarbete ska vara möjligt. Hela Sverige omfattas av fyra interregionala program för erfarenhetsutbyte och lärande.

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m