Interreg V A - Öresund-Kattegatt-Skagerrak 2014-2020

Programmet syftar till att programområdet skall bli ett attraktivt och konkurrenskraftigt område, som kännetecknas av samarbete och hållbar utveckling.

Vad är programmet?

De områden som är prioriterade inom programmet är följande:

  • Innovation
  • Transport
  • Grön ekonomi
  • Sysselsättning

Programmet omfattas av två delområden: Kattegatt-Skagerrakområdet (KASK) och Öresundsområdet. Inom programmet ges möjlighet till delfinansiering för projekt i respektive delområde, men också över hela programområdet.

Under perioden 2014–2020 finns det cirka 127,6 miljoner euro att söka från den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt cirka 15,8 miljoner euro från Norge. Projekt kan maximalt ansöka om stöd för 50 procent av projektets totala kostnader.

Vem kan söka?

Offentliga organisationer som kommuner, landsting och andra myndigheter, kyrkliga församlingar, statliga och kommunala bolag samt statliga affärsverk. Privata aktörer kan delta.

Programgenomförande
Programsekretariatet har kontor i Göteborg och Köpenhamn. Programmet har två styrkommittéer, vars uppgift bland annat är att godkänna eller ge avslag till projektansökningar. Programmet har också en övervakningskommitté, i vars roll ingår att kontrollera att EU:s riktlinjer och förordningar efterlevs.

Var kan jag hitta mer information?

Ta kontakt med programsekretariatet för mer information om programmet och ansökningsvillkor, samt för rådgivning och utveckling av projektidéer. 

Programsekretariatet i Göteborg

Aktuellt

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgång nummer 5 (2017:1) har stängt

Inga norska IR-medel till ÖKS-projekt 2017:1

Möten

31 maj-1 juni 2017 Styrkommittén Åkershus, Norge

13-14 juni 2017 Övervakningskommittén, Vestfold, Norge

Programmets kalendarium

Kalendarium ÖKS 2014-2020

Kontakt

Kattegat/Skagerrak-sekretariatet

 
Box 112 78
SE-404 26 Göteborg
Besöksadress: 
Södra Hamngatan 45
Göteborg
Tel: +46 (0)8- 681 65 30 

Andreas Catoni 
Västra Götalandsregionen
  
Mobil: +46 (0)769 402 564

uiqt|wBsi||moi|4{siomzzisHqv|mzzmo4ws{5m}si||moi|4{siomzzisHqv|mzzmo4ws{5m}uiqt|wBivlzmi{5ki|wvqH%vozmoqwv5{mivlzmi{5ki|wvqH%vozmoqwv5{muiqt|wB&pivvi5tqvl{|zwuH%vozmoqwv5{mpivvi5tqvl{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m