Interreg V A - Sverige-Norge

Programmet ska genom ett gränsöverskridande samarbete skapa de bästa förutsättningararna för en ekonomisk stark region med en attraktiv livsmiljö.

Vad är programmet?

Interreg Sverige-Norge Insatsområden:

 • Innovativa miljöer
  - öka organisationernas och företagens FoU och innovationsförmåga
 • Små- och medelstora företag
  - ökad konkurrenskraft hos företag
  - öka etableringsfrekvensen i programområdet
 • Natur- och kulturarv
  - hållbar utveckling för naturens egenvärde, invånare och besökare
  - samordna bevarandet av hotade/hänsynskrävande arter och naturmiljöer
 • Hållbara transporter
  - kunskapsunderlag för infrastruktursatsningar
  - gränsöverskridande kollektivtrafik
  - koldioxidsnåla transportsystem för gods- och persontrafik
 • Sysselsättning och gränsöverskridande arbetsmarknad
  - integrerad arbetsmarknad i gränsregion

Programmets geografiska område består av tre delområden. I Västra Götaland finns delområdet Gränslöst Samarbete som omfattar Fyrbodalsområdet. I Norge ingår Østfolds och Akershus fylke.

Under perioden 2014–2020 finns det cirka 45 miljoner euro att söka från den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt cirka 26 miljoner euro från Norge. Projekt kan maximalt ansöka om stöd för 50 procent av projektets totala kostnader.

Vem kan söka?

De som kan få stöd är till exempel mottagare som universitet, högskolor, forskningsinstitutioner, gymnasier, grundskolor, yrkes- och lärlingsutbildningar, folkhögskolor, folkbildningsorganisationer, näringslivsorganisationer, bransch- och intresseorganisationer, kommuner, landsting, fylkeskommuner, statliga myndigheter, kulturinstitutioner samt kooperativ.

Var kan jag hitta mer information?

Du vänder dig i första hand till det delområdessekretariat som tillhör det område där du vill starta eller driver projektverksamhet. På norsk sida ligger sekretariaten tillsammans med respektive delområde förvaltande organisation. På svensk sida är sekretariatet gemensamt och placerat i Östersund.

Interreg Sverige-Norge förvaltande myndighet är placerad på Länsstyrelsen Jämtlandslän och hanterar övergripande frågor.

Läs mer om programmet och Sverige-Norges förvaltande myndighet

Aktuellt

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgång 2017:1 öppnar den 15 jan och stänger den 15 feb 2017

Programmets kalendarium

Se programmets hemsida för kalendarium

Möten

10-11 maj, 2017 Övervakningskommittén och Styrkommittén

Kontakt

Förvaltande myndighet
Interreg Sverige-Norge 
SE 831 86 Östersund
Tel. +46(0)10 225 3000
Besöksadress: Residensgränd 7

Kontakt Västra Götalandsregionen
Olle Jonäng
Telefon: 010-441 01 77
Mobil:  070-516 78 01 
E-post:  

uiqt|wBwttm5rwvivoH%vozmoqwv5{mwttm5rwvivoH%vozmoqwv5{muiqt|wB&pivvi5tqvl{|zwuH%vozmoqwv5{mpivvi5tqvl{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m