Interreg V B Nordsjön 2014-2020

Programmet syftar till att göra Nordsjöregionen till "en bättre plats att bo, arbeta och investera i".

Vad är programmet?

Karta över Nordsjöregionen

Prioriterade områden

  • Innovation
  • Stödja övergång till koldioxidsnål ekonomi
  • Främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar
  • Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser
  • Främja hållbara transporter

Entreprenörskap och social inkludering är horisontella kriterier genom samtliga mål. Programmet omsluter ca 177 miljoner euro (exkl medfinansiering)

Geografiskt område

Programmet omfattar sju länder helt eller delvis: Belgien, Danmark, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Från Sverige deltar fem län i programmet – Värmland, Västra Götaland, Halland, Kronoberg och Skåne.

Vem kan söka?

Lokala, regionala och nationella myndigheter, ideella organisationer, forskningsinstitut, universitet, privata aktörer med flera kan delta. Partner från minst tre länder krävs för att ett projekt ska få delta i programmet, varav två från EU.

Programgenomförande

Projekten kommer att beslutas och bedrivas i två steg. Utveckling av projektidéer och projekt med partnersök pågår kontinuerligt.

Övervakningskommittén leder programmet och är ansvarigt för kvaliteten och effektiviteten i genomförandet. En styrkommitté bestående av nationella och regionala representanter från alla sju länder ansvarar för att godkänna eller avslå projektansökningar. I Sverige svarar en subkommitté för att sprida information och fungerar som ett rådgivande organ till de svenska representanterna i styrkommittén.

Svenska subkommittén Interreg Nordsjön

Var kan jag hitta mer information?

Den dagliga administrationen sköts av programsekretariatet i Viborg.

Västra Götalandsregionen är svensk kontaktpunkt för programmet. Västra Götalandsregionen är också sekretariat för den svenska subkommittén.

Hans-Åke Persson 
Västra Götalandsregionen
  
Tel: 010-44 11 654  
Mobil: 070-528 18 93

The North Sea Programme  
  
Jernbanegade 22 
DK-8800 Viborg 
Tel: +45 872 880 70

Aktuellt

Ansökningsomgångar

Ansomg 3: 21 Full Applications ínlämnade, beslut 8/6 2017

Ansomg 4: Juli-aug 2017 Endast EoI Expression of Interest

Ansomg 5: Jan-mars 2018  Endast FA Full Application

Projekt

24 projekt godkända

Sök projektidéer och projektpartners

Seminarier och konferenser (för alla)

2 mars 2017 Gröna Transporter, Aberdeen

5 april 2017 Svenska projektaktörer, Göteborg

28-30 juni 2017 North Sea Conference, Göttingen

Dokumentation tidigare konferenser

Transnationella konferenser

Nationella konferenser

Möten (endast inbjudna)

2-3  maj 2017  MC 4 Monitoring Committee, Hannover

18-19 maj 2017 Subk 5 Subkommittén, Malmö

7-8 juni  2017  SC3 Steering Committee, Flandern

Kalendarium

Interreg V B North Sea Region Programme 

uiqt|wBpiv{4ism5xmz{{wvH%vozmoqwv5{mpiv{4ism5xmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnwHvwz|p{mizmoqwv5m}qvnwHvwz|p{mizmoqwv5m}uiqt|wB&piv{4ism5xmz{{wvH%vozmoqwv5{mpiv{4ism5xmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m