Interreg V B Östersjön 2014-2020

Karta över ÖstersjöregionenDet strategiska målet med programmet är att göra Östersjöregionen till en attraktiv plats att investera, arbeta och bo i.

Vad är programmet?

Prioriterade områden

  • Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser
  • Främja hållbara transporter 

Programmet omsluter ca 279 miljoner euro (exkl. medfinansiering).

Geografiskt område
Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Polen, nordvästra Ryssland, Sverige, norra Tyskland och Vitryssland.

Vem kan söka?

Offentliga myndigheter på nationell, regional och lokal nivå, samt organisationer, institut och universitet kan delta som formella partners i projekt. Privata företag kan delta på egen bekostnad. För att genomföra ett projekt krävs att åtminstone tre organisationer från minst tre olika länder bildar ett partnerskap.

Programgenomförande

Projekten beslutas och genomförs i två steg: "Concept Note" resp "Application Form". Utveckling av projektidéer och projekt med partnersök pågår kontinuerligt. 

Nationella subkommittéer spelar en viktig roll när det gäller att sprida information om programmet i respektive land. En gemensam övervakningskommitté med representanter från alla de 11 länderna godkänner eller avslår projektansökningar, har tillsyn över programmets genomförande och är ansvarigt för att EU-medlen blir använda på rätt sätt. Den dagliga administrationen sköts av två programsekretariat som ligger i Rostock och Riga.

Läs mer på programmets hemsida 

Kontakt

Hans-Åke Persson
 
Västra Götalandsregionen
Tel: 010-44 11 654 
Mobil: 070-528 18 93

Joint Technical Secretariat Rostock
Hemsida för Joint Technical Secretariat Rostock
Grubenstrasse 20
DE-18055 Rostock
Tel: +49 381 45484 5281
 

Joint Technical Secretariat Riga
Hemsida för Joint Technical Secretariat Riga
Elizabetes iela 19
LV-1010 Riga
Tel: +371 735 73 68

 

 

 

uiqt|wBpiv{4ism5xmz{{wvH%vozmoqwv5{mpiv{4ism5xmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnwHm}5jit|qk5vm|qvnwHm}5jit|qk5vm|uiqt|wB&pivvi5tqvl{|zwuH%vozmoqwv5{mpivvi5tqvl{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m