Interreg Europe 2014-2020

Programmet syftar till att stärka det regionala utvecklingsarbetet genom nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Vad är programmet?

Karta över Europa

Prioriterade områden

  • Forskning och Utveckling
  • Öka SME:s konkurrenskraft 
  • Främja koldioxidsnål ekonomi
  • Skydda miljön och främja hållbar användning av resurser 

Geografiskt område
Alla EU-länder, Norge och Schweiz (de senare finansieras av fonder i respektive land). Aktörer från länder utanför EU kan delta på egen bekostnad. Partner från minst tre länder måste ingå i ett projekt, varav två medlemsländer. Det finns starka önskemål om deltagande från olika delar av EU och från nya medlemsstater.

Vem kan söka?

Offentliga organisationer på lokal, regional och nationell nivå och offentligt likvärdiga organisationer (icke-vinstdrivande). Privata företag kan medverka på egen bekostad.

Programgenomförande

Förvaltningsmyndighet är franska Région Nord-Pas de Calais, som ansvarar för programmets genomförande med administrativ hjälp av ett programsekretariat i Lille och fyra så kallade Info Points. En övervakningskommitté med upp till tre representanter för varje deltagande land kontrollerar programmets effektivitet och kvalitet, samt beslutar om enskilda projekt.

Kontakt

Hans-Åke Persson 
Västra Götalandsregionen 
Tel: 010-44 11 654  
Mobil: 070-528 18 93

Information Point North, Rostock
Tel:  +49 (0) 381 454 845 284

Programsekretariatatet:
Les Arcuriales - Entrée D, 5e étage
45 rue de Tournai
FR-59000 Lille
Tel: +33 328 144 100

uiqt|wB&pivvi5tqvl{|zwuH%vozmoqwv5{mpivvi5tqvl{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m