URBACT III 2014-2020

URBACT III är ett interregionalt EU-program för utbyte av erfarenheter kring goda lösningar inom området stadsutveckling.

Vad är programmet?

Tematiska prioriteringar

  • Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
  • Skydda miljön och främja ett effektivt resursutnyttjande
  • Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet
  • Främja social integration och bekämpa fattigdom

Geografiskt område
Alla EU-länder, Norge och Schweiz (de senare finansieras av fonder i respektive land). Aktörer från länder utanför EU kan delta på egen bekostnad.

Vem kan söka?

Kommuner, regioner/landsting, nationella myndigheter, universitet och forskningsinstitut kan söka. Europeiska stadsnätverk, tematiska nätverk om stadsutveckling, nationella och internationella nätverk av kommuner och privata aktörer kan bli partner.

Programgenomförande

URBACT:s beslutsfattande organ är övervakningskommittén, som består av två representanter för varje land. Förvaltningsmyndighet är det franska ministeriet för urban utveckling, som ansvarar för programmets genomförande. Till sin hjälp har man ett sekretariat som administrerar och informerar om programmet.

Aktuellt

Ansökningsomgångar

Ansomg 2:  2/3-22/6 2016 - 15 Implementation Networks

Ansomg 3: Mars 2017 - 15 Transfer Networks

Ansomg 4: 2018 - 20 Action-Planning Networks

Beslutade projekt - Nätverk

 21 Action-Planning Networks

Kalendarium

URBACT-programmets kalender

Konferenser

Se kalendariet ovan

Kontakt

Urbact-sekretariatet Paris

Urbact i Sverige - Tillväxtverket
 

Västra Götaland
Hans-Åke Persson
Västra Götalandsregionen 
 
Tel: 010-44 11 654  
Mobil: 070-528 18 93

Läs mer

uiqt|wBtwzziqvm5rwvq{H|qtt%vi%x|%vmzsm|5{mtwzziqvm5rwvq{H|qtt%vi%x|%vmzsm|5{muiqt|wBpiv{4ism5xmz{{wvH%vozmoqwv5{mpiv{4ism5xmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&pivvi5tqvl{|zwuH%vozmoqwv5{mpivvi5tqvl{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m